print

Directeur-generaal van Dienst voor geneeskundige verzorging beëindigt mandaat bij het RIZIV

27-09-2021

Brieuc van Damme, Directeur-generaal van de Dienst voor geneeskundige verzorging van het RIZIV beëindigt zijn mandaat dat hij uitvoerde sinds december 2020. Hij zal vanaf 1 januari 2022 een nieuwe verantwoordelijkheid opnemen bij de Koning Boudewijnstichting.

Op deze pagina:


De Algemene directie van het RIZIV en de Minister van Sociale Zaken hebben akte genomen van de vraag van Brieuc Van Damme om zijn mandaat van Directeur generaal van de Dienst voor geneeskundige verzorging vroegtijdig te beëindigen. Brieuc Van Damme nam zijn mandaat op sinds 1 december vorig jaar, normaal liep het nog tot 31 november 2026.

Op 24 september werd Brieuc Van Damme door de Raad Van Bestuur van de Boudewijnstichting  benoemd tot Gedelegeerd Bestuurder.

Brieuc Van Damme zal zijn actuele bevoegdheden bij het RIZIV verder opnemen tot 31 december 2021 om de continuïteit te verzekeren en de talrijke dossiers en projecten waar hij nauw bij betrokken was over te dragen of af te werken.

De algemene directie van het RIZIV, het Algemeen beheerscomité en de Minister van Sociale Zaken zullen de nodige stappen ondernemen om de functie van Directeur-Generaal vacant te verklaren en een nieuwe selectieprocedure te starten, alsook voor het aanstellen van een Directeur-Generaal ad interim voor de overgangsperiode. Dit alles met het doel om de continuïteit en de stabiliteit te verzekeren van het management, het beleid en de opdrachten, zowel voor de medewerkers van de dienst als voor de partners en de begunstigden van de ziekteverzekering. 

Contacten

Perscontact

Tel: +32(0)2 739 78 67

E-mail: communication@riziv-inami.fgov.be