print

Fonds voor de Medische Ongevallen stelt actieplan voor

09-06-2021

Het Fonds voor de Medische Ongevallen (FMO) pakt uit met een ambitieus plan om zijn werking te verbeteren zodat het dossiers sneller kan afronden. Het actieplan bestaat uit een structurele bijsturing van de dossierbehandeling en de oprichting van een tijdelijke taskforce om de achterstand weg te werken.

Op deze pagina:


Het FMO maakte een moeizame start in 2010, waardoorde dienst tot op vandaag met een historische achterstand van dossiers kampt. Hoewel het sinds 2017 deze opgebouwde achterstand stelselmatig wegwerkt (met circa 120 dossiers per jaar), blijft de gemiddelde doorlooptijd van een dossier te hoog. Het optimaliseren van de werking en het wegwerken van de achterstand zijn dan ook topprioriteiten voor het FMO. Om dit concreet te maken, keurde het beheerscomité op 2 april 2021 een actieplan goed, rekening houdend met de aanbevelingen van het Rekenhof (juni 2020).

Vlottere verwerking van dossiers

Ten eerste startte het FMO in april met een aangepaste dossierbehandeling. De samenstelling van het dossier gebeurt vanaf nu op basis van stukken die de aanvrager zelf indient in plaats van stukken die de dienst opvraagt bij de verschillende partijen. Het dossier bevat volgende elementen: een aanvraagformulier, een medisch dossier, de gegevens van het ziekenfonds in verband met de arbeidsongeschiktheid en een medische vragenlijst.

Daarnaast bepaalt een eerste interne medische analyse het verdere verloop van de procedure, rekening houdend met de ernst van de schade. Het FMO zal daardoor veel minder een beroep doen op externe, voornamelijk tegensprekelijke, expertise. Op die manier verdwijnt een belangrijke vertragingsfactor en kan er meer aandacht gaan naar de dossiers met ernstige schade.

Inzet van een tijdelijke taskforce

Ten tweede versterkt een taskforce het FMO tijdelijk om de opgelopen achterstand (zo’n 1.300 dossiers) binnen de 2 jaar weg te werken. Hiervoor zijn deze zomer nog extra aanwervingen gepland. Deze taskforce bestaat uit artsen vertrouwd met het domein, administratieve medewerkers en juristen onder leiding van een taskforce manager. Die zal nauw samenwerken met de directie van het FMO en wekelijks rapporteren over de mogelijke knelpunten bij het beheerscomité, de administrateur-generaal van het RIZIV en de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid.

De overheid trekt voor de werking van deze taskforce een budget van 3,3 miljoen euro uit. Het prijskaartje voor het uitbetalen van schadevergoedingen door de taskforce raamt het FMO op 30,3 miljoen euro.

Extra aandacht voor communicatie

Het FMO wil ten slotte ook de communicatie optimaliseren. Op korte termijn (voorzien eind 2021) zal het mogelijk zijn een dossier digitaal in te dienen en te consulteren. Het FMO zet ook in op de vereenvoudiging van de documenten én vergroot de telefonische beschikbaarheid van de dienst.

Voor de dossiers met vertraging zet de taskforce in op proactieve communicatie. De medewerkers zullen de betrokkenen op de hoogte brengen van elke stap in hun dossier, met meer uitleg over het verdere verloop van de procedure.

Mia Honinckx, Adviseur-generaal, directeur FMO

“Mensen die een beroep willen doen op het FMO omdat ze schade ondervinden na zorg mogen niet in de kou blijven staan en moeten sneller duidelijkheid krijgen. Door oplossingen te zoeken voor vertragende factoren in onze werking, onze achterstand versneld weg te werken en in te zetten op duidelijkere en digitale communicatie willen we zorgen voor een blijvende verbetering in de werking van het FMO.”