print

Gemeenschappelijk hoofdkantoor voor de FOD Volksgezondheid, het RIZIV en het FAGG

01-03-2021

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (FOD VVVL), het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) en het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) verhuizen op 1 maart 2021 naar een gemeenschappelijk gebouw in hartje Brussel. Dit maakt een nog sterkere samenwerking mogelijk tussen de drie organisaties, gebaseerd op de gemeenschappelijke visie "Samen werken aan gezondheid in een geest van duurzame ontwikkeling".

Op deze pagina:


Samenwonen doen we uit verschillende overwegingen. Onze organisaties werken al lange tijd op een nauwe manier samen over verschillende thema’s. Met deze verhuis maken we dit nog een stuk concreter én praktischer.

Waarom gaan onze organisaties samenwonen?

Onze drie organisaties hebben allemaal dezelfde missie voor het garanderen van kwaliteitsvolle gezondheidszorg voor iedereen in België en streven naar een doeltreffend gezondheidsbeleid. Door samen te huizen wordt de samenwerking sterker in de gemeenschappelijke visie "Samen werken aan gezondheid in een geest van duurzame ontwikkeling".
Deze stap kadert binnen het Redesign van de gezondheidszorgadministraties, een hervorming met als doel de overheidsdiensten nog efficiënter te maken en zo de dienstverlening aan de burger en de andere klanten verder te verbeteren. Het programma Redesign staat in het regeerakkoord 2015 van de federale regering Charles Michel I.

Tom Auwers (voorzitter van het directiecomité FOD VVVL), Jo De Cock (administrateur-generaal RIZIV), en Xavier De Cuyper (administrateur-generaal FAGG) bevestigen:

“Dankzij een gedeelde strategie willen we de complexiteit elimineren die te vaak de administratie kenmerkt. Zo bouwen we verder aan duurzame relaties met onze partners en bieden we onze medeburgers een (nog) betere service.

“Verhuizen naar een gemeenschappelijk gebouw is voor ons een belangrijke stap om een netwerkorganisatie tussen onze teams waar te maken, waarin alle aspecten van gezondheid worden geïntegreerd in een gedeelde visie.

“Ons einddoel blijft synergie en co-creatie. Daartoe pleiten we voor een gezond evenwicht tussen alle opportuniteiten van digitalisering en een meer traditionele manier van werken zoals fysieke ontmoetingen.

Het gebouw in de Galileelaan is een plek waar onze medewerkers een ruimte kiezen in functie van hun activiteiten. Het wordt een symbool van samenwerking, welzijn en respect voor iedereen, intern of extern: een ontmoetingscentrum voor alle actoren van het gezondheidsbeleid en is toegankelijk voor bezoekers en partners die willen samenwerken om de volksgezondheid in België te verbeteren.
Dit is de essentie van onze visie waaraan we allemaal unaniem vasthouden”.

Verhuizen in volle gezondheidscrisis: hygiëne- en voorzorgsmaatregelen

De COVID-19-maatregelen maken dat de verhuis voor de meeste medewerkers voorlopig nog virtueel blijkt: maximaal telewerken is de norm. Uitzonderingen beperken we tot functies en opdrachten die absoluut ter plaatse moeten doorgaan, waarbij we alle hygiëne- en voorzorgsmaatregelen maximaal toepassen.
Bezoekers die zich verplicht zien om naar onze kantoren te komen, kunnen het multimodaal toegangsplan raadplegen op onze websites en moeten eveneens de op dat moment geldende maatregelen strikt respecteren.

Ons nieuwe adres?

Vanaf 1 maart 2021 is het adres van onze drie organisaties:

Galileelaan 5
1210 Brussel

Het Bestuur Medische Expertise (Medex) verhuist niet mee en blijft in het Eurostation II-gebouw. Ook de adressen en gegevens van de provinciale diensten blijven ongewijzigd.

Hetzelfde geldt voor de Hoge Gezondheidsraad.

Ook een gemeenschappelijk telefonisch onthaal: het Service Center Gezondheid

Het Service Center Gezondheid is vanaf nu het uniek contactpunt voor het federale gezondheidsdomein. Het betreft een gedeeld initiatief van onze drie organisaties en een concreet voorbeeld van de doorgedreven samenwerking die we in het kader van het Redesign van de gezondheidzorgadministraties uitwerkten, net als ons gezamenlijk verhuisproject.

Het Service Center Gezondheid is een modern en professioneel contact center dat zowel de telefonische als schriftelijke contacten met onze diverse klanten zal verzorgen. Dit kan

Contacten

Perscontact

Tel: +32(0)2 739 78 67

E-mail: communication@riziv-inami.fgov.be

Woordvoerdsters FOD VVVL

​Wendy Lee, Nederlandstalige woordvoerster, +32 2 524 91 69 – +32 477 98 01 02
Vinciane Charlier, Franstalige woordvoerster, +32 2 524 99 21 – +32 475 93 92 71

Mediacontacten FAGG

​Afdeling Communicatie: comm@fagg.be, +32 2 528 40 12