print

International Horizon Scanning Initiative (IHSI) gunt contract voor internationale gegevensbank met nieuwe geneesmiddelen

30-06-2021

Het International Horizon Scanning Initiative (IHSI) bundelt de expertise en krachten van 8 Europese landen om de geneesmiddelenhorizon te scannen en ontwikkelingen en trends op te sporen die een impact hebben op budgetten, innovaties of de organisatie van de gezondheidszorg.

Vandaag zet het IHSI een belangrijke stap voorwaarts met de ondertekening van het contract dat zal leiden tot een internationale gegevensbank en ‘High Impact Reports’. Deze twee instrumenten zullen de autoriteiten in staat stellen toekomstige innovatieve behandelingen beter te begrijpen.

Op deze pagina:

Veelbelovende geneesmiddelen in een vroeg stadium identificeren

Het International Horizon Scanning Initiative (IHSI) is in 2019 van start gegaan met als doel de middelen te bundelen voor het op grote schaal verzamelen van gegevens over opkomende geneesmiddelen.

Het initiatief dient als hoeksteen voor toekomstige samenwerking tussen landen op het gebied van strategische planning voor geneesmiddelen en technologieën, met inbegrip van prijsstelling en vergoeding, passend gebruik en de voorbereiding van gezondheidszorgsystemen.

De databank zal ook fungeren als een belangrijk prioriteringsinstrument waarmee veelbelovende geneesmiddelen in een vroeg stadium kunnen worden geïdentificeerd en geëvalueerd.

Een contract voor 4 jaar met 2 objectieven

Vandaag werd bekendgemaakt dat het IHSI een contract heeft ondertekend met ECRI voor de oprichting van een internationale gegevensbank voor horizonscanning. Het vierjarige contract wordt gegund op basis van de in februari 2020 gepubliceerde aanbesteding en heeft twee belangrijke outputs van de leverancier:

  • Het ontwikkelen van een databank van opkomende farmaceutische producten. Dit omvat de bouw en het onderhoud van de databank, evenals het verzamelen en beheren van open source-gegevens om de informatieverzameling voortdurend bij te werken en uit te breiden.
  • Het opstellen van ‘High Impact Reports’ mogelijk maken (analyse van behandelingen met een mogelijke belangrijke impact). Zowel de databank als deze rapporten hebben het potentieel om gelijke voorwaarden te scheppen voor belanghebbenden die betrokken zijn bij het besluitvormingsproces voor de prijsstelling en vergoedingen van geneesmiddelen, en kunnen bijgevolg potentiële prijsonderhandelingen ondersteunen.

Betere prijs en beschikbaarheid van belangrijke geneesmiddelen voor 73 miljoen mensen

Tot dusver hebben 8 Europese landen, waaronder België, die 73 miljoen mensen vertegenwoordigen, zich ertoe verbonden het IHSI te steunen, en er is aanzienlijke belangstelling van verschillende andere landen. In deze 8 landen werken nationale deskundigeninstanties, zoals het RIZIV, samen om van het IHSI de belangrijkste leverancier te maken van betrouwbare open source-gegevens ter ondersteuning van geïnformeerde besluitvorming.

Door samen te werken, profiteren de leden van het IHSI van een bundeling van deskundigheid en middelen. De IHSI-databank en de High Impact Reports hebben het potentieel om de leden te helpen eerlijke prijzen te bereiken en de beschikbaarheid van belangrijke geneesmiddelen voor meer dan 73 miljoen mensen te verbeteren.

ECRI

De gekozen partner, ECRI, is een onafhankelijke organisatie voor gezondheidsdiensten die wereldwijd technologische oplossingen en op feiten gebaseerde begeleiding biedt aan besluitvormers in de gezondheidszorg. ECRI heeft een staat van dienst in het bouwen van hoogwaardige informatiesystemen voor de gezondheidszorg en werkt al sinds 1968 samen met overheidsinstanties, medische verenigingen en brancheorganisaties.

De toewijding van de organisatie aan het vormgeven van de gezondheidszorg van morgen, waarbij een op bewijs gebaseerde aanpak wordt gecombineerd met vooruitgang in datawetenschap, kunstmatige intelligentie en technologie, maakt ECRI een ideale partner voor IHSI.

Meer info over IHSI op onze website

International Horizon Scanning Initiative (IHSI): een internationale samenwerking rond innovatieve geneesmiddelen

 

Contacten

Perscontact

Tel: +32(0)2 739 78 67

E-mail: communication@riziv-inami.fgov.be