print

Nieuwe directieleden houden het RIZIV stevig op koers

07-12-2021

2021 zal voor het management van het RIZIV ongetwijfeld geboekstaafd staan als een jaar vol te ronden kapen. Na het vertrek van François Perl bij de uitkeringen, het nakende vertrek van Brieuc Van Damme bij de geneeskundige verzorging en vooral dat van Jo De Cock als eerste stuurman, bewijst het RIZIV vandaag dat het op een sterke bemanning kan rekenen om een vakkundige en gezamenlijke koers te blijven varen.
Onder die bemanning kan het RIZIV immers ook rekenen op een sterk team van medewerkers, experten en overlegpartners. Voorts torst het instituut een zware lading, namelijk een dubbele opdracht van algemeen belang op de kruising van de sociale zekerheid en de gezondheid. Laten we die lading eens van nabij bekijken.

Op deze pagina:

Aan bakboord: de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen en de begeleiding van de socioprofessionele re-integratie

Clara Arbesu is het levende bewijs van die RIZIV-expertise en teamspirit. Op 1 december is zij een mandaat van 6 jaar gestart als directeur-generaal bij de Dienst voor Uitkeringen, waarvan zij al sinds maart directeur ad interim was. "Een belangrijke professionele stap", legt Clara Arbesu uit, die als hoofd van de dienst de grote uitdagingen binnen de sector wenst aan te pakken, maar daartoe in de eerste plaats "het hele team van de uitkeringen intern wil ondersteunen".

Die uitdagingen zijn, onder andere: de elektronische getuigschriften voor arbeidsongeschiktheid, de begeleiding van de socioprofessionele re-integratie en vooral het oprichten van een communicatieplatform tussen de artsen. Communicatie, ongetwijfeld een van de troeven van de nieuwe directeur-generaal.

Aan stuurboord: de terugbetaling en de kwaliteit van de geneeskundige verzorging

Jelle Coenegrachts kent de sector als geen ander. Als verantwoordelijke van de juridische dienst van de geneeskundige verzorging heeft hij de opdracht aanvaard om de voltallige Dienst voor Geneeskundige Verzorging ad interim aan te sturen vanaf 1 januari aanstaande.

Aan de horizon tekenen zich ambitieuze prioriteiten voor 2022 af, afgestemd op een meerjarenbegroting en een nieuwe bestuursovereenkomst. Zo zullen onder meer de geïntegreerde zorg, transversale gezondheidsdoelstellingen, de teleconsultaties en spin-offs die uit het crisisbeheer voortvloeien, aan bod komen. Jelle Coenegrachts zal eveneens kunnen rekenen op een ervaren staf, die al heel wat jaren de zaak stevig in de hand houdt en nu nog meer in tijden van crisis.

Op het tussendek: een voltallige algemene directie

Om het schip door woelige wateren te leiden kan administrateur-generaal Benoît Collin rekenen op de steun van Annick Sools, onze adjunct-administrateur-generaal ad interim sinds 1 september van dit jaar. Als voormalige Change Manager heeft Annick Sools een uitstekende visie op de veranderingen die het RIZIV de afgelopen jaren heeft doorgemaakt zowel intern als op het vlak van de transversale thema's die het met de 2 andere gezondheidsorganisaties, het Geneesmiddelenagentschap en de FOD Volksgezondheid, deelt. Een visie vanuit het kraaiennest die een agile aansturing van het RIZIV-schip nog meer zal vergemakkelijken.

Het RIZIV is immers een groot schip. Dat is ook nodig om zich in volle en vaak woelige zee een weg te kunnen banen, om crisissen het hoofd te bieden en om afstand tussen partners of tussen de overheid en de burgers te overbruggen.

 

Contacten

Perscontact

Tel: +32(0)2 739 78 67

E-mail: communication@riziv-inami.fgov.be