print

RIZIV verwelkomt op 1 januari twee nieuwe directieleden

15-12-2022

Met de aanstelling van twee nieuwe directieleden begint 2023 goed voor het RIZIV. Op
1 januari wordt Mickaël Daubie de nieuwe directeur-generaal van de Dienst voor geneeskundige verzorging. Tom Verdonck komt gelijktijdig aan het hoofd van de Dienst voor administratieve controle te staan. Deze vernieuwing in het directiecomité gaat hand in hand met continuïteit, want beiden hebben al de nodige ervaring binnen de organisatie.

Op deze pagina:


Mickaël Daubie zal de Dienst voor geneeskundige verzorging leiden

Van in het begin van zijn carrière bij het RIZIV in 2004 doorzwom Mickaël Daubie verschillende wateren binnen de Dienst voor geneeskundige verzorging (DGV). Als econoom van opleiding ging zijn belangstelling al snel uit naar hervormingen binnen de ziekenhuissector, bijvoorbeeld de financiering van het dagziekenhuis en de laagvariabele zorg.

Sinds 2011 stond hij aan het hoofd van de Directie onderzoek, ontwikkeling en kwaliteitspromotie binnen het RIZIV. In die hoedanigheid was hij betrokken bij de financiering en ondersteuning van diverse innoverende projecten, talrijke eGezondheidsprojecten en projecten in verband met toegankelijke zorg. Daarnaast is Mickaël Daubie ook voorzitter van de Nationale Commissie tandheelkundigen-ziekenfondsen.

Mickaël Daubie was eerder al ad interim directeur-generaal van DGV tussen oktober 2019 en november 2020. Hij is iemand met heel wat expertise in de gezondheidszorgsector in al zijn aspecten. Bovendien kan hij rekenen op de steun van een ervaren staf om de uitdagingen van de toekomst aan te gaan.

"De gezondheidszorg in ons land staat op een kruispunt en de uitdagingen die voor ons liggen zijn talrijk en gevarieerd. In die context zal DGV een bron van inspiratie en ondersteuning zijn voor de betrokken actoren." - Mickaël Daubie

Tom Verdonck zal de Dienst voor administratieve controle leiden

Tom Verdonck begon zijn carrière bij het RIZIV in 2002 als sociaal inspecteur bij de Dienst voor administratieve controle (DAC) en groeide in 2009 door als verantwoordelijke van de Nederlandstalige inspectiedienst voor de controle van de verzekeringsinstellingen.

Na een periode op het kabinet van de voormalig minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid keerde hij in 2016 terug bij het RIZIV. Hij ging aan de slag bij de Directie onderzoek, ontwikkeling en kwaliteitspromotie van DGV waar hij zich voornamelijk bezig hield met het beleid rond doelmatige zorg. Hij was er ook coördinator van verschillende actieplannen rond handhaving in de gezondheidszorg.

Sinds 2021 was hij nauw betrokken bij het uitwerken van de meerjarenbegroting 2022-2024, onder meer als projectleider voor de 7 transversale projecten in de gezondheidszorg. Daarnaast is Tom Verdonck voorzitter van het European Healthcare Fraud And Corruption Network.

"Diverse uitdagingen en doelstellingen staan de Dienst voor administratieve controle te wachten. Ik zal alles in het werk stellen om hier samen met de verschillende partners in de gezondheidszorg aan bij te dragen.”  - Tom Verdonck

Een voltallig directieteam voor een slagkrachtig RIZIV

 
"Zowel voor ons personeel als voor onze partners, is de benoeming van onze twee nieuwe directeurs-generaal belangrijk. De externe en interne uitdagingen op vlak van de ziekteverzekering, arbeidsongeschiktheid en medische ongevallen zijn groot. Met de aanstelling van Mickaël en Tom versterken we ons directieteam, wat ons zal toelaten om een kwaliteitsvolle dienstverlening en een succesvolle aanpak van de vele beleidsevoluties te ondersteunen vanuit het RIZIV. Wij willen tot slot ook Jelle Coenegrachts en Martine Jetzen uitdrukkelijk bedanken om de voorbije tijd ad interim de leiding van de twee betrokken diensten op zich te hebben genomen.” – Benoît Collin en Pedro Facon, management RIZIV.

 

 Mickaël Daubie
 Tom Verdonck
Mickaël Daubie Tom Verdonck

Contacten

Perscontact

Tel: +32(0)2 739 78 67

E-mail: communication@riziv-inami.fgov.be