print

Terugbetaling van geneesmiddelen: wat is gewijzigd sinds 1 april 2019

Een nieuwe definitie voor de ‘goedkope’ en ‘goedkoopste’ geneesmiddelen, de facturatie per ziekenhuis, het voorschrijven van goedkope en goedkoopste geneesmiddelen in het ziekenhuis: hieronder kan u de wijzigingen in de terugbetaling van geneesmiddelen vinden.

Op deze pagina:


Daling tot 85% voor de facturatie van bepaalde geneesmiddelen in het ziekenhuis

Tot 31 maart 2019 daalde het percentage van ziekenhuiskosten voor de ziekteverzekering met 10% voor de volgende specialiteiten:

  • contrastmiddelen
  • biologische geneesmiddelen waarvoor een biosimilar vergoedbaar en beschikbaar is
  • vergoedbare farmaceutische specialiteiten behorend tot een cluster waarop het referentieterugbetalingssyteem van toepassing is

Tot 31 maart 2019 bedroeg dit percentage van facturering 90%.

Vanaf 1 april 2019 wordt verminderd met 15% en zal dit percentage 85% bedragen.

Dit resulteert in besparingen voor de ziekteverzekering, terwijl de patiënt volledig beschermd wordt aangezien het verschil tussen toegepaste prijs en het factureringsniveau ten laste is van het ziekenhuis.

“Goedkoop” voorschrijven in het ziekenhuis

Op 1 april 2019 zal het “goedkoop voorschrijven” ook van toepassing worden op voorschriften gemaakt in het ziekenhuis, waarvoor de geneesmiddelen door de ziekenhuisapotheek afgeleverd worden aan niet-gehospitaliseerde patiënten.

Het doel van de uitbreiding van de maatregel “goedkoop voorschrijven” naar het ziekenhuismilieu is het aanmoedigen van de voorschrijvers om de minst dure geneesmiddelen voor te schrijven voor hun patiënten, wat de sociale zekerheid besparingen oplevert om middelen opnieuw te investeren, voornamelijk in het domein van de innovaties.

Contacten

Afdeling Farmaceutisch beleid

E-mail: secr-farbel@riziv-inami.fgov.be