print

Terugbetaling van geneesmiddelen: wat wijzigt er op 1 april 2021

We komen tegemoet in de prijs van geneesmiddelen. We evalueren deze tegemoetkomingen constant om te zorgen voor een prijsdaling en een besparing voor de sociale zekerheid.

Hieronder vindt u de wijzigingen vanaf 1 april in de terugbetaling van geneesmiddelen:

- nieuwe definitie van "goedkope" en "goedkoopste" geneesmiddelen
- verhoging van het verminderingspercentage van "oude geneesmiddelen"
- uitbreiding van de maatregel "combicliff"
 - Aanpassing van het “referentieterugbetalingssysteem

Op deze pagina:

 

“Goedkope” en “Goedkoopste” geneesmiddelen: aanpassing van de definitie

Bij het bepalen van de “goedkoopste” geneesmiddelen, groeperen we de vergoedbare specialiteiten per

  • identiek werkzaam bestanddeel
  • identieke dosering
  • vergelijkbare verpakkingsgroottes
  • identieke toedieningsweg

Elk van deze groepen moesten voor 1 april 2021 minstens 3 beschikbare farmaceutische specialiteiten binnen een marge van 5% van de laagst beschikbare vergoedingsbasis per eenheid bevatten. Indien deze marge van 5% onvoldoende was om een groep van 3 verschillende, vergoedbare en beschikbare farmaceutische specialiteiten te bekomen, pasten we voor 1 april 2021 we een “virtuele vork” van 10% toe.

Vanaf 1 april 2021 schaffen we deze “virtuele vork” van 10% af. Elke groep bestaat tegenwoordig uit de beschikbare specialiteit met de laagste vergoedingsbasis per gebruikseenheid (afgerond op 2 decimalen) en de specialiteiten waarvan de vergoedingsbasis per gebruikseenheid niet meer dan 5% hoger is dan die van de laagst beschikbare.

Er kunnen zodoende bijkomende prijsdalingen verwacht worden, hetgeen zorgt voor besparingen voor de sociale zekerheid.

Aanpassing van het percentage voor de maatregel « oude geneesmiddelen »

Wanneer een werkzaam bestanddeel (of combinatie van werkzame bestanddelen)  12 jaar is opgenomen in de vergoedbaarheid, passen we een dalingspercentage toe op prijs en vergoedingsbasis (niveau buiten-bedrijf).

Vanaf 1 april 2021 zullen deze dalingspercentages verhoogd worden, hetgeen zal resulteren in sterkere prijsdalingen bij de toepassing van de maatregel “oude geneesmiddelen” na 12 jaar vergoedbaarheid.

Deze aanpassing van de percentages beïnvloedt ook de biologische geneesmiddelen

Uitbreiding van de maatregel “combicliff”

De maatregel “combicliff” betreft de toepassing van het referentieterugbetalingssysteem op vergoedbare gecombineerde preparaten (farmaceutische specialiteiten met minstens 2 werkzame bestanddelen):

  • waarvoor het “referentieterugbetalingssysteem” nog niet werd toegepast
  • die een (of meerdere) werkzame bestanddeel bevatten waarvoor het “referentieterugbetalingssysteem” al werd toegepast.

Voor 1 april 2021 bestond er een uitzondering: wanneer deze combinatiepreparaten beschermd waren (door een octrooi of aanvullend certificaat ter bescherming van het patent), mocht de “combicliff” niet toegepast worden. Op 1 april 2021 schaffen we deze uitzondering af.

Combinatiepreparaten kunnen onder patent een prijsdaling ondergaan in het kader van de maatregel “combicliff” wanneer het “referentieterugbetalingssysteem” (URL4) wordt toegepast voor één (of meer) van de werkzame bestanddelen.

Deze aanpassing zorgt voor een verlaging van de basisprijs voor de vergoeding, wat leidt tot een verlaging in de kostprijs en een besparing voor de sociale zekerheid.

Aanpassing van specialiteiten met een complex actief bestanddeel Aanpassing in het kader van het “referentieterugbetalingssysteem”

Wanneer een eerste generiek van een originele, vergoedbare specialiteit wordt ingeschreven op de lijst met vergoedbare farmaceutische specialiteiten, verlagen we het dalingspercentage voor de vergoedingsbasis van de originele specialiteit in het kader van het referentieterugbetalingssysteem.

Er bestaan al enkele uitzonderingen op deze toepassing, waarvoor we slechts de helft van het dalingspercentage toepassen.

Op 1 april 2021 introduceren we een uitbreiding van deze uitzondering op het “referentieterugbetalingssysteem” voor specialiteiten met een complex werkzaam bestanddeel (niet-biologische specialiteiten met een of meerdere werkzame bestanddelen, waarvan de chemische structuur verschillend kan zijn binnen hetzelfde lot of tussen verschillende loten onderling). Voor deze specialiteiten passen we ook de helft van het dalingspercentage toe.

Zo hopen we de ontwikkeling van generische specialiteiten met een complex werkzaam bestanddeel vereenvoudigen, ondanks de hoge ontwikkelings- en productiekosten.

Contacten

Afdeling Farmaceutisch beleid

E-mail: secr-farbel@riziv-inami.fgov.be