Lijsten van producten – Artikel 27 van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen

Sommige producten bandagisterie moeten op limitatieve lijsten staan, alvorens er een tegemoetkoming is van de ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) voor deze producten.

 
Welke producten bandagisterie zijn terugbetaald in welk geval ?

Voor elk type product ziet u de voorwaarden, de hoogte van de vergoeding van de ziekteverzekering en de te nemen stappen:


Heeft een patiënt altijd recht op tegemoetkoming, als deze producten worden aangekocht ?

Om te weten of een patiënt recht heeft op tegemoetkoming, moet de patiënt aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • voldoen aan de voorwaarden van de prestatie. Deze voorwaarden staan in de regelgeving voor bandagisterie, artikel 27 van de nomenclatuur
  • het product aankopen bij een erkende bandagist ;
  • beschikken over een getuigschrift van aflevering van de bandagist ;
  • afhankelijk van het product beschikken over een medisch voorschrift ;

Voor meer informatie contacteert een patiënt hiervoor beste een bandagist of arts.

Lijst van de voor vergoeding aangenomen producten inzake, stoma- en incontinentiemateriaal

Alle producten waarvoor er een tegemoetkoming is staan in de lijst van stoma- en incontinentiemateriaal.

De lijst bestaat uit verschillende nomenclatuurnummers met hieronder alle producten per nomenclatuurnummer van de verschillende fabrikanten, met productnaam, artikelnummer, identificatienummer en publieksprijs.

Lijst van stoma- en incontinentiemateriaal (van meest recent naar oudst)

 

Lijst van de voor vergoeding aangenomen producten voor de toerusting na totale of gedeeltelijke mammectomie, borstprothesen

Alle producten waarvoor er een tegemoetkoming is staan in de lijst van externe borstprothesen.

De lijst bestaat uit verschillende nomenclatuurnummers met hieronder alle producten per nomenclatuurnummer van de verschillende fabrikanten, met productnaam, artikelnummer, identificatienummer en of er al dan niet een supplement mag worden aangerekend?
De code A bij supplement betekent dat de publieksprijs van het product gelijk is aan de tegemoetkoming. Indien er code S staat, heeft het product een supplement voor de patiënt.

Lijst van externe borstprothesen (van meest recent naar oudst)

 

Lijst van de voor vergoeding aangenomen producten voor therapeutische elastische beenkousen

Alle producten waarvoor er een tegemoetkoming is staan in de lijst van therapeutische elastische beenkousen.

De lijst bestaat uit verschillende nomenclatuurnummers met hieronder alle producten per

nomenclatuurnummer van de verschillende fabrikanten, met productnaam, artikelnummer, identificatienummer en of er al dan niet een supplement mag worden aangerekend?
De code A bij supplement betekent dat de publieksprijs van het product gelijk is aan de tegemoetkoming. Indien er code S staat, heeft het product een supplement voor de patiënt.

Lijst van therapeutische elastische beenkousen (van meest recent naar oudst)

 

Lijst van de voor vergoeding aangenomen producten voor armkousen en handschoenen wegens lymfoedeem na mammectomie

Alle producten waarvoor er een tegemoetkoming is staan in de lijst van armkousen en handschoenen

wegens lymfoedeem na mammectomie.

De lijst bestaat uit verschillende nomenclatuurnummers met hieronder alle producten per nomenclatuurnummer van de verschillende fabrikanten, met productnaam, artikelnummer,

identificatienummer. De publieksprijs van deze producten moet gelijk zijn aan de tegemoetkoming, anders mogen de producten niet worden opgenomen op deze lijst.

Lijst van armkousen en handschoenen wegens lymfoedeem na mammectomie (van meest recent naar oudst)

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 17 mei 2019