print

Tegemoetkoming in de prijs van incontinentiemateriaal

Moet u incontinentiemateriaal dragen?  Dan komt uw ziekenfonds onder bepaalde voorwaarden tegemoet in de prijs.

Op deze pagina:

​Wat zijn de voorwaarden voor tegemoetkoming?

Uw ziekenfonds komt pas tegemoet als de volgende 4 voorwaarden vervuld zijn:

 • U heeft urinaire incontinentie (= het niet kunnen ophouden van urine langs een natuurlijke weg).
 • Uw arts heeft u incontinentiemateriaal voorgeschreven.
  • 1e medisch voorschrift: vereist om incontinentiemateriaal te kunnen krijgen
  • Hernieuwing: er is geen medisch voorschrift vereist

 • U neemt contact op met een erkende bandagist en koopt het materiaal bij deze erkende bandagist.

 • Het incontinentiemateriaal staat op onze lijst van vergoedbare producten.

Welke stappen zijn er voor de tegemoetkoming?

Uw ziekenfonds komt pas tegemoet nadat de volgende 4 stappen afgerond zijn:

 1. U raadpleegt uw arts.

 2. Uw arts geeft u een medisch voorschrift voor incontinentiemateriaal

 3. U neemt contact op met een erkende bandagist die u de volledige informatie geeft over de verschillende soorten van incontinentiemateriaal en u zal bijstaan bij het maken van de juiste materiaalkeuze.

  - Belangrijk : is dat het materiaal voorkomt op onze lijst van vergoedbare producten.
  - Of er al dan niet een supplement moet worden betaald hangt ook af van het gekozen materiaal.

 4. De erkende bandagist levert uw incontinentiemateriaal persoonlijk af en maakt een getuigschrift van aflevering (=bijlage 13) op. De betaling zal meestal niet rechtstreeks door de patiënt gebeuren maar zal worden geregeld door de erkende bandagist via de derdebetalersregeling.

Hoe vaak is er recht op tegemoetkoming?

Het afleveren van het incontinentiemateriaal gebeurt via dotatieperiode, het aantal stuks per periode van 3 maanden.

 
Dotatie penishuls​Dotatie zakjesDotatie beenzak
​90 stuks / 3 maanden​20 stuks / 3 maanden​20 stuks / 3 maanden

 

Contacten

Reglementering bandagisten

Heeft u inhoudelijke vragen over de overeenkomst of over de nomenclatuur, contacteer dan onze medewerkers van de medische directie:

E-mail: meddev@riziv-inami.fgov.be
Tel: +32(0)2/739.70.99 (call center)
Maandag en donderdag: van 13 tot 16 u.
Dinsdag en vrijdag: van 9 tot 12 u.
Briefwisseling:
RIZIV
Dienst voor geneeskundige verzorging
Overeenkomstencommissie Bandagisten
Galileelaan 5/01
1210 Brussel