print

Medische voeding thuis: parenterale voeding

De ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) betaalt parenterale voeding voor gebruik thuis volledig of gedeeltelijk terug.

Op deze pagina:


Wat is parenterale voeding?

Parenterale voeding bestaat uit de directe toediening via de aders van energetische voeding onder de vorm van dispersies.

In welk geval krijgt u parenterale voeding terugbetaald?

De ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) betaalt u terug als deze 3 voorwaarden werden ingelost:

  • De apotheker krijgt een voorschrift, opgesteld door een arts.
  • De apotheker levert de parenterale voeding af.
  • De voorwaarden voor terugbetaling door de ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) werden nageleefd.

Hoe krijgt u de terugbetaling?

  1. Vraag uw behandelende arts-specialist om het aanvraagformulier tot terugbetaling in te vullen en het u te overhandigen.
  2. Bezorg dit formulier aan uw ziekenfonds.
  3. De adviserend arts van uw ziekenfonds onderzoekt de aanvraag.
  4. Als de adviserend arts de terugbetaling toestaat, dan krijgt u een machtiging tot terugbetaling.
  5. Het ziekenhuis betaalt alle kosten en vordert het bedrag van de verzekeringstegemoetkoming rechtstreeks terug van uw ziekenfonds. U hoeft zelf niets te ondernemen.
  6. Als de adviserend arts de terugbetaling niet toestaat, dan brengt hij u op de hoogte van zijn beslissing.

Wat betaalt u?

Het gaat hier om een forfaitaire terugbetaling. Uw persoonlijk aandeel bedraagt 0,62 euro/dag.

De pomp en de staander zijn niet inbegrepen in de terugbetaling.

Contacten

Medische voeding

E-mail: GTNUT-WGVOE@riziv-inami.fgov.be