print

Andere gezondheidsproducten

In sommige gevallen neemt de ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) de kosten van gezondheidsproducten (zoals moedermelk, bloed, bloedproducten en medische voeding) volledig of gedeeltelijk ten laste.

Op deze pagina:

  

Wat is een ‘gezondheidsproduct’?

 
De term duidt 3 types van producten aan:
  • menselijk lichaamsmateriaal (cellen, weefsel, enz.)
  • bloed en bloedproducten
  • medische voeding
 
Die gezondheidsproducten zijn geen geneesmiddelen en ook geen medische hulpmiddelen / medisch materiaal (URL2).
 

Welke gezondheidsproducten vergoedt de ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging)?

  
  • Moedermelk: van moeders die dit wensen, kunnen ziekenhuizen het melkoverschot verzamelen om de meest kwetsbare prematuurtjes te helpen.
     
  • Bloed en bloedproducten (‘labiele bloedproducten’ genaamd) verstrekt in een ziekenhuis of een erkend bloedtransfusiecentrum.
     
  • Medische voeding, gebruikt in het kader van de behandeling van sommige ziekten, in geval van ondervoeding naar aanleiding van een ziekte of van een risico op ondervoeding.
 
De ziekteverzekering neemt ook de volgende producten ten laste: 
Die producten zijn geneesmiddelen.