print

Medische voeding thuis: enterale sondevoeding

De ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) betaalt enterale sondevoeding voor gebruik thuis terug in de vorm van een forfait.

Op deze pagina:


Wat is enterale sondevoeding?

Enterale sondevoeding is een manier om patiënten die zich niet via de mond kunnen voeden toch een afdoende voedingswaarde te bezorgen. De techniek bestaat uit de directe toediening van voeding in de maag of de ingewanden via een sonde.

Wat vergoeden we?

We vergoeden een forfaitair bedrag per dag :

  • Voor de toediening van de enterale voeding: 4,20 euro/dag (polymeer product) of 15,38 euro/dag (semi-elementair product)
  • Voor het gebruik van het materiaal: 0,73 euro/dag (indien u geen pomp gebruikt) of 1,18 euro/dag (indien u een pomp gebruikt)
  • Voor het gebruik van de pomp: 0,42 euro/dag.

Er is geen nominatieve lijst van producten voor de enterale sondevoeding.

In welk geval krijgt u de enterale sondevoeding terugbetaald?

Hier vindt u de lijst van ziekten en andere voorwaarden waarbij wij enterale voeding vergoeden (K.B. van 23.11.2021).

Hoe krijgt u de terugbetaling?

  1. Vraag uw behandelende arts om het aanvraagformulier voor tegemoetkoming in te vullen en het u te overhandigen.
  2. Bezorg dit formulier aan uw ziekenfonds.
  3. De adviserende arts van uw ziekenfonds onderzoekt de aanvraag.
  4. Als de adviserende arts de terugbetaling toestaat, dan krijgt u een machtiging tot de tegemoetkoming.
  5. 5. U dient de betaalde facturen in bij uw ziekenfonds.
  6. Als de adviserende arts de terugbetaling niet toestaat, dan brengt hij u op de hoogte van zijn beslissing.

Wat betaalt u?

Het gaat hier om een forfaitaire terugbetaling begrensd door een maximumbedrag. De tussenkomst kan niet hoger liggen dan de betaalde bedragen.

Contacten

Medische voeding

E-mail: GTNUT-WGVOE@riziv-inami.fgov.be