print

Terugbetaling van menselijk bloed en labiele bloedproducten

De ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) betaalt menselijk bloed en afgeleiden van menselijk bloed (‘labiele bloedproducten’ genoemd) volledig terug.
Er gelden specifieke regels voor de afname, voorbereiding, bewaring en aflevering van bloed en labiele bloedproducten.

Op deze pagina:


​In welk geval krijgt u het bloed/de bloedproducten terugbetaald?

De ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) betaalt u terug als de volgende voorwaarden vervuld zijn:

  • de voorwaarden met betrekking tot de verstrekking (een ziekenhuis of een erkende inrichting voor bloedtransfusie)
  • de voorwaarden voor terugbetaling door de ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging).


Wat betaalt u?

De verzekering betaalt bloed en labiele bloedproducten volledig terug. Als patiënt moet u dus niets betalen.

Hoe verloopt de terugbetaling?

Als patiënt moet u zelf niets doen.

Dit is de procedure:

  1. Het ziekenhuis factureert het bloed of de bloedproducten op uw naam.
  2. Het ziekenhuis bezorgt de factuur rechtstreeks aan uw ziekenfonds.
  3. Uw ziekenfonds bezorgt ons de informatie.
  4. Wij storten 100% van de kostprijs naar uw ziekenfonds.
     

Wat is de prijs van bloed en labiele bloedproducten?

Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) bepaalt de prijs  (geïndexeerd) van bloed en labiele bloedproducten

Contacten

Menselijk bloed

E-mail: secr-farbel@riziv-inami.fgov.be

​Kantoren geopend van 9 tot 12 u en van 13 tot 16 u