print

Medische verkiezingen: artsen hebben gekozen wie hen de komende 5 jaar vertegenwoordigt in de RIZIV-organen

29-06-2023

De medische verkiezingen bepalen welke beroepsorganisaties van artsen vertegenwoordigd zijn in een aantal van onze organen. Ze vinden om de 5 jaar plaats, ze zijn geheim en gebeuren volgens het kiessysteem van de evenredige vertegenwoordiging.

Op deze pagina:

 

Het RIZIV vertrekt van het principe dat als een thema impact heeft op een bepaalde partij, die partij dan betrokken moet zijn bij het beleid. Dat doet het via vertegenwoordiging.

Daarvoor is het van belang dat er een goede opkomst is bij de artsenverkiezingen zodat de stem van het werkveld zo duidelijk mogelijk is. Zo krijg je ook sterk gemandateerde vertegenwoordigers in RIZIV-organen. Hoe sterker het mandaat, hoe meer impact de beslissingen zullen hebben.

Meer artsen brachten hun stem uit

Vergeleken met de verkiezingen van 2018 is het aantal uitgebrachte stemmen met 8764 gestegen; dit komt neer op een opkomststijging van meer dan 11%.

In totaal namen 20903 artsen deel aan deze verkiezingen. Dat geeft een totale participatiegraad van 35.3%:

  • 8852 huisartsen, dat geeft een participatiegraad van 37,68 % (23.492 huisartsen).
  • 12051 specialisten, dat geeft een participatiegraad van 33,76% (35.688 specialisten).

Op onze webpagina kan u de resultaten vinden van deze verkiezingen: aantal uitgebrachte stemmen, resultaten per deelnemende organisatie, zetelverdeling in onze organen.