print

Medische verkiezingen 2023 – de resultaten

De medische verkiezingen bepalen welke beroepsorganisaties van artsen vertegenwoordigd zijn in een aantal van onze organen. Ze vinden om de 5 jaar plaats. Ze zijn geheim en gebeuren volgens het kiessysteem van de evenredige vertegenwoordiging. De stemprocedure verloopt volledig elektronisch.

Op 29 juni 2023 organiseerden we de telling van de medische verkiezingen 2023. U vindt hier de resultaten, de zetelverdeling per orgaan, en info over deelname aan de verkiezingen.

Op deze pagina:

 

Hoe verliepen de verkiezingen?

Alle artsen die als actief geregistreerd stonden op 27 februari 2023, de datum waarop de kieslijst werd opgesteld, ontvingen per post en via eHealthbox een uitnodiging om te stemmen voor de medische vakbond van hun keuze.

De kieslijst bevatte in totaal 59.180 kiezers: 23.492 huisartsen en 35.688 specialisten.

Drie beroepsorganisaties werden erkend als representatief voor deze verkiezingen:

 • BVAS–ABSyM
 • KARTEL (ASGB–GBO–MoDeS)
 • Alliantie Artsenbelang – Domus Medica, afgekort AADM.

Kiezers konden hun stem uitbrengen van 6 juni tot middernacht op 26 juni 2023. Het stemmen gebeurde volledig elektronisch via een volledig beveiligde stemapplicatie.

Geen enkel belangrijk incident heeft het stemproces verstoord.

Deelname

In totaal namen 20903 artsen deel aan deze verkiezingen. Dat geeft een totaale participatiegraad van 35.3 %:

 • 8852 huisartsen, dat geeft een participatiegraad van 37,68% op de 23.492 huisartsen %.
 • 12051 specialisten, dat geeft een participatiegraad van 33,76% op de 35.688 specialisten.

Vergeleken met de verkiezingen van 2018 is het aantal uitgebrachte stemmen met 8764 gestegen. Ter herinnering, in 2018 bedroeg de participatiegraad 23,98%

Resultaten van de medische verkiezingen 2023

 • Bij de huisartsen:
  • BVAS-ABSyM haalde 2.314 stemmen (26,14%)
  • Kartel (ASGB-GBO-MoDeS) haalde 3.101 stemmen (35,03%)
  • AADM (Alliantie Artsenbelang Domus Medica) haalde 3.387 stemmen (38,26%)
  • Er waren 50 blanco stemmen (0,56%).
 • Bij de specialisten:
  • BVAS-ABSyM haalde 9.558 stemmen (79,31%)
  • Kartel (ASGB-GBO-MoDeS) haalde 2.010 stemmen (16,68%)
  • AADM (Alliantie Artsenbelang Domus Medica) haalde 368 stemmen (3,05%)
  • Er waren 115 blanco stemmen (0,95%).
 • Bij de huisartsen en de specialisten samen:
  • BVAS-ABSyM haalde 11.872 (56,8%)
  • Kartel (ASGB-GBO-MoDeS) haalde 5.111% (24,45%)
  • AADM (Alliantie Artsenbelang Domus Medica) haalde 3.755 (17,96%).

Verdeling per kiescollege

 

Aantal
stemmen
lijst 1
(BVAS-ABSyM)

Aantal
 stemmen
 lijst 2
 (Kartel)

Aantal
 stemmen
lijst 3
(AADM)

Aantal
blanco
stemmen

Totaal

Kiescollege van algemeen geneeskundigen

2 314 

3 101 

3 387 

 50 

8.852 

Kiescollege van artsen-specialisten

 9 558

 2 010

  368 

115 

 12.051

Totaal

11 872 

5 111 

 3 755

165 

 20.903

 

Medische verkiezingen 2023 - Zetelverdeling per orgaan

Evolutie van de resultaten van de medische verkiezingen 1998-2023

 

Contacten

Secretariaat medische verkiezingen

E-mail: ElectionsFeedback@riziv-inami.fgov.be