print

Welke variaties zijn er in het Belgische gebruik van geneesmiddelen? Onze data als basis voor dialoog

12-06-2023

Sinds 2018 onderzoeken we de variaties die kunnen bestaan in de praktijk van de gezondheidszorg om ongerechtvaardigde verschillen op te sporen om eerlijke toegang tot zorg en de efficiëntie van ons gezondheidssysteem te garanderen. Deze analyses zijn online toegankelijk en staan open voor commentaar en uitwisselingen tussen professionals in de sector.

We publiceren nu een update over geneesmiddelen, die een aanvulling en uitbreiding vormt op de eerste reeks die eind 2022 werd uitgebracht.

Op deze pagina:


Geneesmiddelengebruik: nieuwe thema's, nieuwe methodologie

Onder de nieuwe onderwerpen bieden we geneesmiddelen aan van het cardiovasculaire systeem, insulines, antiparkinsonmiddelen of schildklierhormonen.

Dankzij een nieuwe methodologie hebben we een meer patientgericht beeld op de gegevens. Om de navigatie te vergemakkelijken worden de bestudeerde onderwerpen nu ingedeeld in klassen van geneesmiddelen.

Zorgen voor gelijke toegang tot gezondheidszorg

Een van onze missies is het garanderen van gelijke toegang tot gezondheidszorg voor elke verzekerde volgens zijn behoeften, gebaseerd op evidence-based medicine. Dat doen we mede dankzij de analyse van verschillen in de zorgpraktijk en het gebruik van geneesmiddelen en het opsporen van ongerechtvaardigde verschillen veroorzaakt door onvoldoende of overmatige zorg.  Deze verschillen kunnen een mogelijke ongelijkheid in de toegang tot zorg en een mogelijk gebrek aan efficiëntie in het gezondheidszorgstelsel blootleggen.

We observeren deze variaties vanuit verschillende perspectieven: gender, leeftijd, sociale status, regio, type zorg, enz.

Online gepubliceerde resultaten, open voor uitwisseling

De resultaten van deze analyses publiceren we per thema op de website "Naar een gezond België".

Professionals in de sector kunnen onderwerpen voor analyse voorstellen. Ze kunnen ook voor elke reeds uitgevoerde analyse interageren om commentaar te leveren op de keuze van geselecteerde gegevens of interpretatie-elementen te bieden.

Meer informatie over onze analyses van variaties in de gezondheidszorg en de medische praktijk