print

Zorgtrajecten diabetes type 2 en chronische nierinsufficiëntie: medisch materiaal en erkende leveranciers

Patiënten met een zorgtraject diabetes type 2 of chronische nierinsufficiëntie hebben recht op specifiek terugbetaald medisch materiaal. Ze kunnen deze verkrijgen via een apotheker of een erkende leverancier.

Over welk materiaal gaat het en hoe kan u dit factureren?

Op deze pagina:


Welk materiaal?

Bij een zorgtraject diabetes type 2 gaat het over:

  • een bloedglucosemeter, elke 3 jaar
  • 3 x 50 strips (glycemiecontrolestrookjes) en 100 lancetten, elke 6 maanden

De patiënt betaalt niets.

Lijst van vergoedbare glucometers, strips en lancetten

Bij de aflevering van een bloedglucosemeter is een formulier van de diabeteseducator verplicht. Bewaar dit formulier samen met het voorschrift van de huisarts.

Bij een zorgtraject chronische nierinsufficiëntie gaat het over:

  • een bloeddrukmeter.

Het maximale bedrag van onze tegemoetkoming voor de bloeddrukmeter bedraagt 60 euro. De eventueel bijkomende kost is ten laste van de patiënt. Deze kan niet hoger zijn dan 18 euro.

Lijst van vergoedbare bloeddrukmeters

Wie mag dat materiaal afleveren?

Bij de aflevering van het materiaal, geeft de apotheker of de erkende leverancier uitleg over het goed gebruik ervan.

Hoe dit materiaal factureren als erkend leverancier?

U vult een factuur in volgens het vastgelegd model voor glucometers en bloeddrukmeters.

De factuur wordt aan het ziekenfonds van de patiënt bezorgd:

  • ofwel door u (als u de derdebetalersregeling toepast)
  • ofwel door de patiënt (als de patiënt u betaalt en terugbetaling krijgt van het ziekenfonds)

Contacten

Zorgtrajecten

E-mail: zorgtraject@riziv-inami.fgov.be

​Dienst geneeskundige verzorging, Directie Research, development and quality (RDQ)