print

Zorgtrajecten diabetes type 2 en chronische nierinsufficiëntie: wat kan u afleveren als apotheker?

De zorgtrajecten diabetes type 2 en chronische nierinsufficiëntie verbeteren de aanpak van deze chronische ziekten. Welke gezondheidsproducten kan u als apotheker afleveren?

Op deze pagina:


Zorgtraject diabetes type 2

Op voorschrift van de huisarts levert u als apotheker of een andere leverancier zelfzorgmateriaal aan patiënten met een zorgtraject diabetes type 2 voor behandeling met insuline of een incretinemimeticum:

  • 1 bloedglucosemeter, elke 3 jaar
  • 3 x 50 strips (glycemiecontrolestrookjes) en 100 lancetten, elke 6 maanden

U geeft de noodzakelijke uitleg over het goed gebruik van dit zelfzorgmateriaal.

Het formulier van de diabeteseducator is verplicht bij het afleveren van een bloedglucosemeter. U hecht het formulier aan het voorschrift van de huisarts. Voor de strips en lancetten is geen formulier vereist.

De patiënt hoeft niets te betalen.

Zorgtraject chronische nierinsufficiëntie

Op voorschrift van de huisarts levert u als apotheker of een andere leverancier een klinisch gevalideerde bloeddrukmeter aan de patiënten met een zorgtraject chronische nierinsufficiëntie. U geeft uitleg over het goed gebruik ervan.

Het maximale bedrag van onze tegemoetkoming voor de bloeddrukmeter bedraagt 60 euro. De eventueel bijkomende kost is ten laste van de patiënt. Deze kan niet hoger zijn dan 18 euro.

Contacten

Zorgtrajecten

E-mail: zorgtraject@riziv-inami.fgov.be

​Dienst geneeskundige verzorging, Directie Research, development and quality (RDQ)