print

Prijsdalingen in het kader van de maatregel “oude geneesmiddelen”

We passen de prijsdalingsmaatregel voor de “oude geneesmiddelen” toe wanneer een werkzaam bestanddeel (of een combinatie van werkzame bestanddelen) 12 jaar is opgenomen in de vergoedbaarheid.
Het gaat over dalingen van zowel de prijs als de vergoedingsbasis (niveau buiten bedrijf) van farmaceutische specialiteiten.

Op deze pagina:

​Wanneer passen we de maatregel “oude geneesmiddelen” toe?

Deze maatregel kunnen we op de eerste dag van elke maand toepassen.

Het gaat over dalingen van zowel de prijs als de vergoedingsbasis (niveau buiten bedrijf) van farmaceutische specialiteiten waarvan het werkzaam bestanddeel (of de combinatie van werkzame bestanddelen) sedert minstens 12 jaar vergoedbaar is.

Een maand voor de toepassing van de maatregel, kijken we welke farmaceutische specialiteiten mogelijk getroffen worden en verwittigen we de verantwoordelijke bedrijven. Deze  hebben de mogelijkheid om een uitzondering aan te vragen, wanneer ze voldoen aan de voorwaarden.

De maatregel “oude geneesmiddelen” kan in 2 situaties ook vóór de theoretische datum toegepast worden:

Welke daling passen we toe?

Wanneer een werkzaam bestanddeel (of een combinatie van werkzame bestanddelen) minstens 12 jaar is opgenomen in de vergoedbaarheid, passen we een vastegelegd dalingspercentage toe gebaseerd op het jaarlijks omzetcijfer van het werkzaam bestanddeel.

Dit zijn de dalingspercentages:

Omzetcijfer (in EUR)​< 3 mio3 mio << 30 mio30 mio << 60 mio≥ 60 mio
Dalingspercentage 20 %25 %30 %35 %

 

Het gaat over dalingen van zowel de prijs als de vergoedingsbasis (niveau buiten bedrijf) van de betrokken farmaceutische specialiteiten.

Omzetcijfer gebruikt voor de dalingspercentages:

Voor de toepassing van de maatregel “oude geneesmiddelen”We gebruiken het
 omzetcijfer van
Van 1 januari en tot en met 30 juni van het jaar “t”het jaar “t-2”
Van 1 juli tot 31 en met december van het jaar “t”​het jaar “t-1”


In welke gevallen stellen we de maatregel “oude geneesmiddelen” uit?

De toepassing van deze maatregel wordt uitgesteld als:

 • het werkzaam bestanddeel (of de combinatie van werkzame bestanddelen) nog beschermd wordt door een octrooi of door een geldig aanvullend certificaat van bescherming.
  De toepassing van de maatregel wordt uitgesteld tot de eerste dag van de maand volgend op de vervaldag van het octrooi of van het aanvullend certificaat van bescherming.

De aanvraag tot uitstel van de maatregel wordt in deze situatie ingediend door het bedrijf verantwoordelijk voor deze specialiteit.

Welke zijn de uitzonderingen op de prijsdalingsmaatregel “oude geneesmiddelen”?

 1. De prijsdaling voor de maatregel “oude geneesmiddelen” is niet van toepassing op:
 • Farmaceutische specialiteiten ingeschreven in hoofdstuk III, IV-bis en V van de lijst van vergoedbare farmaceutische specialiteiten
 • Farmaceutische specialiteiten vergoedbaar in een van de volgende vergoedingsgroepen: VII.9 (B-201, Cs-10, B-284, B-292)
  Met behulp van de zoekmotor van de vergoedbare farmaceutische specialiteiten, kan u de betreffende farmaceutische specialiteiten opzoeken
  1. Gebruik het onderdeel « Kenmerken ».
  2. Kies de “wettelijke basis”, de “categorie” en de gezochte “vergoedingsgroep”.
 • Farmaceutische specialiteiten met zuurstof als werkzaam bestanddeel.

In deze situaties gaat het om uitzonderingen van rechtswege. Het farmaceutische bedrijf moet geen actie ondernemen.

 1. Geen toepassing van de daling als vóór de toepassing van de maatregel, de prijs en de vergoedingsbasis (niveau buiten-bedrijf) berekend per eenheid, per vorm en per dosering van het werkzaam bestanddeel (of combinatie van werkzame bestanddelen) lager of gelijk zijn aan de prijs buiten-bedrijf van de cluster van farmaceutische specialiteiten, berekend per eenheid, per vorm en per dosering van het werkzaam bestanddeel (of combinatie van werkzame bestanddelen) toegepast in volgende zes Europese referentielanden: Duitsland, Frankrijk, Nederland, Ierland, Finland en Oostenrijk. (Safety net EU6)
   
 2. Gedeeltelijke toepassing van de daling als de toepassing van het dalingspercentage ervoor zorgt dat de prijs buiten-bedrijf lager wordt dan de laagste prijs buiten-bedrijf in deze 6 Europese landen hierboven vermeld. In dit geval wordt de prijsdaling beperkt tot de laagste prijs van deze 6 Europese landen. (Safety net EU6)

Voor deze laatste twee uitzonderingen moet het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de farmaceutische specialiteit geen aanvraag indienen. We gebruiken de halfjaarlijkse mededelingen van farmaceutische bedrijven aan onze diensten in overeenstemming met artikel 72bis, paragraaf 8 van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994.

Deze twee uitzonderingen zijn niet van toepassing wanneer de maatregel ‘oude geneesmiddelen’ simultaan met de maatregel (bio-)referentieterugbetaling wordt toegepast.

Voor de toepassing van de maatregel “oude geneesmiddelen”Wij houden rekening met de communicaties
Van 1 april tot en met 30 september van het jaar « t »Van januari van het jaar « t »
Van 1 oktober van het jaar « t » tot en met 31 maart van het jaar « t + 1 »Van juli van het jaar « t »

 

Contacten

Directie Farmaceutisch beleid

Tel: +32 (0)2 739 77 75

E-mail: CTGCRM.database@riziv-inami.fgov.be

​Openingsuren van de kantoren : van 9 tot 12u en van 13 tot 16u