print

Medisch-farmaceutisch overleg

Het medisch-farmaceutisch overleg (MFO) heeft als doel de multidisciplinaire samenwerking tussen artsen en apothekers te stimuleren.
Een financiële stimulans is voorzien voor de lokale MFO vergaderingen (“MFO projecten”) en voor de ondersteunende kwaliteitsbevorderende programma’s anderzijds.

Op deze pagina:


Doelstelling

Het belangrijkste doel van het medisch-farmaceutisch overleg is het verbeteren van de zorg aan de patiënt.
Dit gebeurt door de respectievelijke rol van u, als arts en apotheker, op elkaar af te stemmen, voor:

 • het rationeel voorschrijven
 • het rationeel afleveren van geneesmiddelen
 • het veilig gebruiken van geneesmiddelen.

Opmerking:
Bij het overleg kunnen ook ziekenhuisartsen en/of ziekenhuisapothekers betrokken worden.

Lokale projecten

De “MFO projecten” zijn lokale MFO vergaderingen:

 • waaraan zowel artsen als apothekers deelnemen
 • waarin:
  • de aanwezige artsen en apothekers deelnemen aan een opbouwende bespreking van het gekozen onderwerp (of onderwerpen)
  • ze de problemen in de praktijk en de mogelijke oplossingen ervoor bespreken
  • waarin aanbevelingen aangenomen worden om de voorgestelde oplossing toe te passen

Procedure, praktische richtlijnen en financiering voor een lokaal project

Kwaliteitsbevorderende programma’s

Kwaliteitsbevorderende programma’s ondersteunen het lokale medisch-farmaceutisch overleg. Deze programma’s bestaan uit:

 • thematische fiches
 • opleidingen voor animatoren
 • praktische handleidingen voor lokale gegevensinzameling en – analyse
 • begeleiding op vraag van een lokaal initiatief voor het opmaken, indienen en uitvoeren van een project

Procedure, praktische richtlijnen en financiering voor een kwaliteitsbevorderend programma

Mogelijke onderwerpen

Hieronder vindt u een niet-beperkende lijst van mogelijk onderwerpen:

 • de risicobeheersing (interacties, automedicatie, substitutie)
 • het rationeel voorschrijven van geneesmiddelen
 • de problemen met polymedicatie
 • het bevorderen van de therapietrouw
 • de respectievelijke rol van artsen en apothekers
 • het voorschrijven van geneesmiddelen in een rustoord voor bejaarden, in een rust- en verzorgingstehuis of in een psychiatrisch verzorgingstehuis
 • concrete toepassing van het voorschrijven onder de algemene benaming (stofnaam)
 • de evaluatie van de voorschrijfindicatoren met aanduiding van de betrokken therapeutische klasse

Opmerkingen:

 • We wensen ons in een eerste fase prioritair te focussen op een goed gebruik van geneesmiddelen.
 • Het medisch-farmaceutisch overleg moet zo georganiseerd worden dat het zowel op het lokale als op het nationale niveau een maximale dekkingsgraad haalt en dit zowel naar geografische spreiding als naar het aantal betrokken zorgverleners.

Contacten

Medisch-farmaceutisch overleg

Tel: +32(0)2 739 77 41

E-mail: MFO-CMP@riziv-inami.fgov.be

​Openingsuren van de kantoren : van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur.