print

Aanbevelingen voor beter voorschrijven van geneesmiddelen in de eerste lijn

Huisartsen met minimum 1.250 patiëntencontacten in 2013 hebben hun individueel activiteitenverslag ontvangen in augustus 2015. Ze ontvingen van ons ook de brochure ‘Huidige aanbevelingen inzake het voorschrijven van geneesmiddelen in de eerste lijn’.

Op deze pagina:


Waarop hebben onze aanbevelingen betrekking?

De publicatie ‘Huidige aanbevelingen inzake het voorschrijven van geneesmiddelen in de eerste lijn – juni 2015’ bevat adequate voorschrijfprincipes voor geneesmiddelen in de eerste lijn, met bijzondere aandacht voor ouderen en polymedicatie.

De brochure is gericht op 5 belangrijke therapeutische klassen:

  • cardiovasculaire geneesmiddelen en in het bijzonder secundaire preventie
  • protonpompinhibitoren
  • NSAID’s bij ouderen
  • geneesmiddelen voor het zenuwstelsel: antidepressiva en antipsychotica
  • antibiotica.

Waarom onze aanbevelingen volgen?

De kernboodschappen in onze brochure zijn herleid tot de essentie:

  • Vermijd onnodige en mogelijk gevaarlijke polymedicatie bij ouderen.
  • Amoxicilline is de eerste keuze antibiotica.
  • Preventieve cardiovasculaire behandelingen zijn afgeraden als er geen sprake is van een cardiovasculair antecedent of een hoog cardiovasculair risico.

Waarop zijn de aanbevelingen gebaseerd?

In de brochure zijn de kernboodschappen samengebracht die voornamelijk voortvloeien uit:

  • de aanbevelingen van BAPCOC (voor antibiotica)
  • de voorgestelde keuzes in het WZC-Formularium 2014 gepubliceerd door Farmaka, aangevuld met de literatuur STOPP and START.

Op basis van die boodschappen zijn kwaliteitsindicatoren opgesteld. Die vindt u ook terug in de individuele feedback.

Hebt u de brochure niet ontvangen op papier en wilt u een exemplaar?

Stuur dan een mail naar RDQ@riziv.fgov.be.

Contacten

Directie Research, Development & Quality (RDQ)

Tel: +32(0)2 739 78 65

E-mail: rdq@riziv-inami.fgov.be

​Galileelaan 5/01
1210 Brussel