print

Medisch-farmaceutisch overleg - Goedgekeurde kwaliteitsbevorderende programma’s

Overzicht van de kwaliteitsbevorderende programma’s die het Comité voor de evaluatie van de medische praktijk inzake geneesmiddelen (CEG) goedkeurde.

Op deze pagina:

Lijst met goedgekeurde programma’s

Een interdisciplinaire aanpak van polymedicatie bij ouderen - New

Hindernissen op weg naar de optimale behandeling van patiënten met diabetes type 2

Verbeteren van de outcomes bij astma en COPD door een betere therapietrouw en inhalatietechniek 

Optimalisatie van het gebruik van antidepressiva bij de behandeling van een depressie door samenwerking huisarts/apotheker

Verbeteren van het geneesmiddelengebruik bij patiënten met lage gezondheidsvaardigheden

Antipsychotica

Bewustmaking van veilig medicatiegebruik tijdens de zwangerschap : samenwerking van de zorgverleners

Medicatienazicht type 2a en communicatie in de eerste lijn

Lipidenmanagement in de eerste lijn

Veilig minder antibiotica

De huisarts en huisapotheker in duo voor de chronische patiënt

Astma en COPD

Stimuleren van het rationeel en veilig gebruik van opioïde medicatie bij niet-kanker pijn

Multidisciplinaire aanpak bij Chronische Nierinsufficiëntie (CNI)

Rationeel voorschrijven en afleveren van benzodiazepines en verwante geneesmiddelen in de ambulante omgeving

Geneesmiddelenbewaking

Optimalisatie van de geneesmiddelentherapie bij jicht door een samenwerking arts - apotheker

Betere zorg voor de hartfalenpatiënt door een samenwerking huisarts apotheker 

Medication review type III – de weg naar veilig en rationeel geneesmiddelengebruik

Palliatieve zorg: Communicatie en Kennis in een multidisciplinaire setting

Aandoeningen veroorzaakt door medicatie

Risico op oneigenlijk gebruik of afhankelijkheid van medicatie

Verbeteren van de vaccinatiegraad bij griep en pneumokokken door een medisch farmaceutisch overleg

Veilig gebruik van osteoporose medicatie in de 1e lijn

Veilig gebruik van NSAID

Rationeel gebruik van benzodiazepines voor slapeloosheid door multidisciplinaire samenwerking

Magistraal voorschrijven als additionele therapeutische optie

Optimalisatie van de behandeling en de zorg van de type 2 diabetes patiënt door multidisciplinaire samenwerking

Verbeteren van de therapietrouw van een patiënt onder een TNF-alfa-remmer door een betere samenwerking tussen huisarts en apotheker

Naar een vlotte samenwerking tussen huisarts en apotheker: zorgtrajecten

Naar een vlotte samenwerking tussen huisarts en apotheker: bereikbaarheid en communicatie ; afspraken over het voorschrift ; VOS en substitutie

Naar een vlotte samenwerking tussen huisarts en apotheker: magistrale bereidingen

Naar een vlotte samenwerking tussen huisarts en apotheker: misbruik en verslaving

Multidisciplinaire aanpak bij het goed gebruik van directe orale anticoagulantia (DOAC)

Focus op enkele vaak voorkomende interacties in de klinische praktijk; hoe het risico voor de patiënt inperken ?

Valpreventie: het verband tussen psychofarmaca en vallen

Transmuraal medicatiebeleid

Lijst met programma's in ontwikkeling

  • Veilig gebruik van medicatie in het kader van suïcidaliteit door multidisciplinaire samenwerking  
  • Multidisciplinaire samenwerking rond het correct gebruik van anti-aggregantia
  • Opstart en begeleiding van medicatiegebruik bij een psychosociaal kwetsbare patiënt
  • Optimaliseren van het PPI-gebruik door een betere samenwerking arts-apotheker
  • Begeleiding van patiënten op orale oncolytica in de eerstelijn, een blijvend aandachtspunt voor arts en apotheker
  • Anticonceptie (hormonale en noodanticonceptie)
  • Kinderen en geneesmiddelen

Contacten

Medisch-farmaceutisch overleg

Tel: +32(0)2 739 77 41

E-mail: MFO-CMP@riziv-inami.fgov.be

​Openingsuren van de kantoren : van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur.