print

Medisch-farmaceutisch overleg - Lokaal project

U kan een financiële tussenkomst aanvragen voor de organisatie van een lokaal MFO project.

Op deze pagina:

Wie kan een lokaal project indienen?

Een verantwoordelijk projectteam dat bestaat uit één arts en één apotheker kan een lokaal project indienen.

Een LOK (“lokale kwaliteitsgroepen”) en/of een huisartsenkring duidt de arts aan. Een lokale vereniging van apothekers duidt de apotheker aan.

Hoe verloopt de procedure ?

Let op: vereenvoudigde elektronische procedure!

 1. U stelt een aanvraagdossier samen. 
  Formulier om een lokaal MFO-project aan te vragen

  Opmerking:
  Een lokaal project moet gebaseerd zijn op een door het Comité voor de evaluatie van de medische praktijk inzake geneesmiddelen (CEG) erkend kwaliteitsbevorderend programma.
   
 2. U stuurt uw aanvraagdossier naar MFO-CMP@riziv-inami.fgov.be. Uw e-mail bevat 2 versies van het formulier:
  • Een getypt WORD-document
  • Een PDF van het ondertekende formulier
    
 3. Wij onderzoeken uw aanvraag. Als die volledig is, dan keuren we het lokale project goed.
   
 4. Enkel  als uw project goedgekeurd wordt: na de vergadering maakt u een verslag van de vergadering op. Gebruik hiervoor de template voor het verslag van een MFO vergadering
   
 5. U stuurt uw verslag naar MFO-CMP@riziv-inami.fgov.be. Uw e-mail bevat 2 versies van het verslag:
  • Een getypt WORD-document
  • Een PDF van het ondertekende verslag
    
 6. Na goedkeuring van uw eerste verslag kan u, na een voldoende lange periode, uw lokaal project evalueren tijdens een evaluatievergadering. Na afloop hiervan maakt u een evaluatieverslag van de vergadering op. Gebruik hiervoor de template voor het evaluatieverslag van een MFO vergadering
   
 7. U stuurt uw evaluatieverslag naar MFO-CMP@riziv-inami.fgov.be. Uw e-mail bevat 2 versies van het verslag:
  • Een getypt WORD-document
  • Een PDF van het ondertekende verslag

Aandachtspunt bij het organiseren van een lokale vergadering

Het medisch-farmaceutisch overleg moet zo georganiseerd worden dat het zowel op het lokale als op het nationale niveau een maximale dekkingsgraad haalt en dit zowel naar geografische spreiding als naar het aantal betrokken zorgverleners.

Financiële tegemoetkoming

Een goedgekeurd lokaal project ontvangt een vergoeding die kan oplopen tot 2.500 EUR:

 • 500 EUR na aanvraag en administratieve goedkeuring ervan
 • Projecten met animatoren krijgen een bijkomende vergoeding afhankelijk van de kostprijs van die animatoren, met een maximum van 600 EURO. Dit bedrag wordt als volgt opgesplitst:
  • Een maximum van 300 EUR voor het animeren van de eerste vergadering
  • Een maximum van 300 EUR voor het animeren van de evaluatievergadering

(facturen doorsturen naar MFO-CMP@riziv-inami.fgov.be).
Opgelet: de animator moet ofwel verbonden zijn aan het kwaliteitsbevorderend programma waarop het project zich baseert ofwel een specifieke opleiding als animator hebben gevolgd.

 • 500 EUR na indiening en goedkeuring van het verslag van de vergadering
 • 900 EUR na indiening en goedkeuring van het evaluatieverslag dat een effect aantoont van de initieel geformuleerde aanbevelingen.

Contacten

Medisch-farmaceutisch overleg

Tel: +32(0)2 739 77 41

E-mail: MFO-CMP@riziv-inami.fgov.be

​Openingsuren van de kantoren : van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur.