print

Vaderschaps- of geboorteverlof voor werknemers

U bent afwezig op het werk naar aanleiding van de geboorte van een kind.
U kunt dagen verlof opnemen, betaald door uw werkgever of vergoed door uw ziekenfonds. U moet hiervoor echter aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Op deze pagina:

 

Hebt u recht op vaderschaps- of geboorteverlof?

U kunt een vaderschaps- of geboorteverlof opnemen als u aan de volgende 3 voorwaarden voldoet.

 1. U hebt een arbeidsovereenkomst.
 2. U neemt het verlof op binnen 4 maanden vanaf de bevalling.
 3. U hebt een wettelijke afstammingsband met het kind (vader of meemoeder) of u woont op het moment van de geboorte wettelijk of permanent en affectief samen met de moeder (co-ouder zonder wettelijke afstammingsband).

U kunt al deze verlofdagen of een deel ervan in één keer of gespreid opnemen.

Voor meer informatie over de opening of uitoefening van het recht op vaderschapsverlof (vader) of het geboorteverlof (co-ouder) kunt u terecht bij de Federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg.

Kunt u van uw ziekenfonds uitkeringen krijgen?

Om van uw ziekenfonds een uitkering te krijgen, moet u voldoen aan dezelfde voorwaarden met betrekking tot wachttijd en behoud van recht als om de uitkering voor moederschapsrust te ontvangen.

Wie betaalt uw uitkeringen en hoeveel bedragen ze?

Uw werkgever betaalt een normaal loon voor de eerste 3 dagen.

Uw ziekenfonds vergoedt de andere dagen :

 • maximum 12 voor de geboortes vóór 1 januari 2023
 • maximum 17 voor de geboortes vanaf 1 januari 2023. 

Het bedrag van de uitkering bedraagt 82 % van uw tot de loongrens begrensde brutoloon. Van dit bedrag houdt uw ziekenfonds een bedrijfsvoorheffing in (11,11 %).

Hoe vraagt u uw uitkeringen voor het vaderschaps- of geboorteverlof aan?

 1. Dien een aanvraag in bij uw ziekenfonds.
  • Voeg daarbij een uittreksel van de geboorteakte van het kind.
  • Voeg daarbij andere documenten die uw recht bevestigen, zoals de verklaring op eer, ondertekend door u als co-ouder, die vermeldt dat u, bij gebrek aan een vaststaande afstammingsband, de enige persoon bent die voldoet aan de wettelijke voorwaarden om gebruik te maken van het recht op het geboorteverlof (enkel door de co-ouder zonder wettelijke afstammingsband).
 2. Vul het luik ‘gerechtigde' in van het inlichtingenblad dat het ziekenfonds u bezorgt.

Wanneer ontvangt u uw uitkeringen?

Uw ziekenfonds vergoedt u op het einde van uw vaderschaps- of geboorteverlof.

 

Contacten

Reglementering en geschillen - uitkeringen

Tel: +32(0)2 739 76 19

E-mail: reglemsidu@riziv-inami.fgov.be