Medisch-farmaceutisch overleg - Kwaliteitsbevorderend programma

U kan een financiële tussenkomst aanvragen voor de organisatie van een kwaliteitsbevorderend programma.


Wie kan een kwaliteitsbevorderend programma indienen?

Een kwaliteitsbevorderend programma kan ingediend worden door:

 • een erkende representatieve beroepsorganisatie van apothekers
 • een erkende representatieve beroepsorganisatie van artsen
 • een universiteit
 • een vormingsinstituut
 • een wetenschappelijke vereniging.

Opmerking:
Dit gebeurt bij voorkeur in het kader van een samenwerking vanuit de 2 beroepsgroepen (artsen en apothekers).

Hoe verloopt de procedure ?

Dit is de aanvraagprocedure:

 1. U stelt een aanvraagdossier samen.
  Template voor het indienen van een kwaliteitsbevorderend programma (Let op: gewijzigde versie!)

 2. U stuurt het dossier op per aangetekend schrijven met bevestiging van ontvangst aan volgend adres:

  Secretariaat van het Comité voor de evaluatie van de medische praktijk inzake geneesmiddelen (CEG)
  RIZIV
  Dienst voor Geneeskundige Verzorging
  Tervurenlaan 211
  1150 Brussel

 3. U stuurt een elektronische versie van uw dossier naar MFO-CMP@riziv.fgov.be.

 4. Wij onderzoeken uw aanvraag.

 5. Enkel indien uw aanvraag ontvankelijk is : het Comité voor de evaluatie van de medische praktijk inzake geneesmiddelen (CEG) behandelt uw aanvraag en formuleert een gemotiveerd advies.

 6. Enkel indien uw programma goedgekeurd wordt: u stelt het materiaal ter beschikking van de lokale MFO projecten.

Financiële tussenkomst

Een vergoeding is voorzien.
Het CEG bepaalt het bedrag per kwaliteitsbevorderend programma.

Lijst van de goedgekeurde kwaliteitsbevorderende programma’s

We hebben een aantal voorstellen ontvangen voor kwaliteitsbevorderende programma’s. Een aantal daarvan zit momenteel in de evaluatiefase.

Overzicht van de goedgekeurde kwaliteitsbevorderende programma’s.

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 22 augustus 2018