print

Rapport geneesmiddelenuitgaven 2021: aanhoudende groei in ziekenhuizen door stijgende uitgaven bij ambulante patiënt

30-03-2023

In 2021 spendeerde het RIZIV bijna 5 miljard euro aan vergoedbare geneesmiddelen. Dat blijkt uit ons recentste rapport voor geneesmiddelenuitgaven (MORSE-rapport). Het aandeel van de geneesmiddelenuitgaven in ziekenhuizen nam verder toe. In 2020 was dat voor het eerst groter dan in de openbare apotheken.

Op deze pagina:

 

We vergoedden in 2021 voor 6 miljard euro aan geneesmiddelen. De farmabedrijven betaalden 1 miljard euro aan ons terug (refunds). De percentages hieronder zijn gebaseerd op de totaaluitgaven van 6 miljard.

Grotere uitgaven aan geneesmiddelen in ziekenhuizen dan in openbare apotheken

Sinds 2020 geven we meer uit aan geneesmiddelen in ziekenhuizen (50,8%) dan in openbare apotheken (49,2%). In 2021 is het aandeel van de uitgaven in ziekenhuizen nog verder toegenomen tot 52% (3,1 miljard euro).

Slechts een fractie (14%, 400 miljoen euro) van de ziekenhuisuitgaven waren voor geneesmiddelen voor gehospitaliseerde patiënten. De aanhoudende sterke groei van de uitgaven in ziekenhuizen valt te verklaren door de sterke groei van de uitgaven bij de ambulante patiënt, die een behandeling krijgt in het ziekenhuis, maar er niet is opgenomen.

Meer en meer patiënten krijgen een ambulante behandeling in het ziekenhuis met nieuwe geneesmiddelen die een hoge behandelingskost per patiënt hebben. Deze geneesmiddelen zijn bijvoorbeeld de oncologische geneesmiddelen en de weesgeneesmiddelen.

Weesgeneesmiddelen vertegenwoordigen 13% van de uitgaven

13% (700 miljoen) van alle uitgaven is voor weesgeneesmiddelen. Dit zijn geneesmiddelen die men gebruikt om zeldzame en vaak levensbedreigende ziektes te behandelen. Deze middelen hebben een dure kost per patiënt. Patiënten krijgen deze geneesmiddelen meestal via de ziekenhuisapotheek.

1 miljard teruggestort door farmabedrijven

We vergoeden nieuwe, doorgaans dure geneesmiddelen, weesgeneesmiddelen maar ook andere,  vaak eerst tijdelijk via een overeenkomst afgesloten tussen een farmaceutische firma en het RIZIV.

De geneesmiddelen onder contract maken voor 2021 globaal gezien 35% (2,1 miljard) uit van de uitgaven voor geneesmiddelen. In de ziekenhuizen gaat meer dan de helft (55%) van de uitgaven naar geneesmiddelen onder contract, in de openbare apotheken is dat 13%.

De farmaceutische bedrijven hebben in 2021 één miljard euro terug gestort in het kader van overeenkomsten afgesloten tussen de farmaceutische firma’s en het RIZIV.

Wat is het MORSE-rapport?

Het MORSE-rapport (of “Monitoring Of Reimbursement Significant Expenses”) schetst jaarlijks een algemeen beeld van de evoluties van het verbruik en de uitgaven van geneesmiddelen. Daarnaast zoomt het rapport in op een aantal geneesmiddelenklassen voor een meer gedetailleerde analyse. Het behandelt verschillende thematische onderwerpen, zoals:

  • overeenkomsten tussen de farmaceutische industrie en het RIZIV,
  • weesgeneesmiddelen,
  • commissie tegemoetkoming geneesmiddelen.

U kan de rapporten over de geneesmiddelenuitgaven hier raadplegen.

Transparantie is belangrijk voor ons. Zoals voorzien in het voorstel voor ‘roadmap’ voor een modernisering van de terugbetalingsprocedures verrijken we het MORSE-rapport vanaf volgend jaar met bijkomende informatie, om zo het inzicht in de rol van de ziekteverzekering in de geneesmiddelenuitgaven nog verder te versterken.

 

Contacten

Afdeling Farmaceutisch beleid

E-mail: secr-farbel@riziv-inami.fgov.be