print

We schaffen enkele COVID-19 maatregelen af vanaf 1 november 2023

24-10-2023

Nu de pandemie meer en meer achter ons ligt, zijn sommige maatregelen niet meer nodig en laten we ze vanaf 1 november 2023 achterwege of indien nuttig, verankeren we ze structureel in onze ziekteverzekering. 

Op deze pagina:


Tijdens de COVID-19-pandemie pasten we bepaalde regels aan van de verzekering voor geneeskundige verzorging. Zo ondersteunden we zorgverleners in hun dagelijkse strijd tegen COVID-19 en probeerden we de continuïteit van de zorg zo veel mogelijk te garanderen.

Begin dit jaar was al een eerste deel maatregelen ingetrokken. Bij het afbouwen van deze maatregelen houden we rekening met de (weggevallen) noden op het terrein en het eventueel structureel verankeren van sommige wijzigingen die nuttig blijven.

Sommige maatregelen blijven dus nog behouden om de continuïteit van de zorg te voorzien, en dat tot ze na evaluatie een structureel verlengstuk krijgen. Denk maar aan alle ontwikkelingen rond teleconsultaties en digitale uitwisseling van documenten tussen patiënten en ziekenfondsen.

Vanaf 1 november 2023 schaffen we de bepaalde maatregelen af voor de volgende sectoren, op de pagina’s per onderwerp ziet u enkel nog de eventueel resterende maatregelen:

Het overzicht van alle maatregelen rond de COVID-19-crisis per doelgroep.

Wanneer er geen maatregelen meer zijn voor een bepaalde situatie of sector, gelden opnieuw de structurele regels.