print

Statistieken van de uitkeringen over 2022

U vindt hier de statistieken 2022 van de uitkeringen voor invaliditeit (meer dan 1 jaar arbeidsongeschikt).

Onze statistieken over primaire arbeidsongeschiktheid (minder dan 1 jaar arbeidsongeschikt) en voor moeder- en vaderschapsbescherming zullen binnenkort beschikbaar zijn.

Op deze pagina:

Primaire arbeidsongeschiktheid in 2022

Dit zijn statistieken over werknemers in de privésector, werklozen en zelfstandigen die minder dan 1 jaar arbeidsongeschikt zijn (primaire arbeidsongeschiktheid).

Indien een persoon na één jaar nog altijd arbeidsongeschikt erkend is, zal hij intreden in de “periode van invaliditeit”. Deze cijfers over primaire arbeidsongeschiktheid betreffen dus echter niet de personen erkend als invalide.

Onze statistieken over primaire arbeidsongeschiktheid zullen binnenkort beschikbaar zijn.

Invaliditeit in 2022

Dit zijn statistieken over werknemers in de privésector, zelfstandigen en werklozen die meer dan 1 jaar arbeidsongeschikt zijn (“periode van invaliditeit”) en die als invalide erkend zijn door onze Geneeskundige Raad voor Invaliditeit.

Indien een persoon sinds minder dan één jaar arbeidsongeschikt erkend is, is hij in de “periode van primaire arbeidsongeschiktheid”. Deze cijfers over invaliditeit betreffen dus echter niet de personen die minder dan 1 jaar arbeidsongeschikt zijn.

De gegevens hebben als doel het aanleveren van een overzicht van de situatie in invaliditeit voor het jaar 2022, en dit te vergelijken met de gegevens van de voorgaande jaren. De cijfers voor de jaren 2017 tot en met 2022 hebben steeds betrekking op de situatie op 31 december van het betreffende jaar.

De tabellen zijn onderverdeeld volgens de regeling van arbeidsongeschiktheid:

  • De werknemers en de werklozen (algemene regeling)
  • De zelfstandigen en de meehelpende echtgenoten (regeling der zelfstandigen).

Aantal werknemers, werklozen en zelfstandigen in invaliditeit - Evolutie 2017-2022

Moeder- en vaderschapsbescherming in 2022

Dit zijn statistieken over de uitgekeerde bedragen in het kader van de moeder- en vaderschapsbescherming van werknemers, zelfstandigen en werklozen.

Deze statistieken zullen binnenkort beschikbaar zijn.

Sinds 1 januari 2019 krijgen werknemers en zelfstandigen een langer adoptieverlof en een pleegouderverlof om een minderjarig kind te ontvangen in het kader van langdurige pleegzorg. De uitkeringsverzekering vergoedt deze verloven via de ziekenfondsen.

Sinds 1 mei 2019 hebben zelfstandigen ook recht op een vaderschaps- en geboorteverlof dat de RSVZ vergoedt, via de sociale verzekeringsfondsen.

Publicatiedatum
29-03-2024