print

Artsen en tandartsen: minimumpercentage goedkope geneesmiddelen voorschrijven

In 2005 besliste de regering dat artsen en tandartsen met een minimumaantal geneesmiddelenvoorschriften (100 verpakkingen voor de artsen en 16 voor de tandartsen gedurende 6 maanden) een minimumpercentage goedkope geneesmiddelen moeten voorschrijven. De individuele feedbackcampagnes vloeien voort uit die regeringsbeslissing.

Op deze pagina:


Een minimumpercentage goedkope geneesmiddelen voorschrijven: wat zijn de doelstellingen van de maatregel?

 
De maatregel maakt het mogelijk:
  • de uitgaven van de ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) te beheersen
  • vernieuwende geneesmiddelen of nieuw geregistreerde indicaties vlugger terug te betalen
  • dat patiënten besparen dankzij een lager persoonlijk aandeel (remgeld).


Een minimumpercentage goedkope geneesmiddelen voorschrijven: wat betekent dat concreet?

De tandartsen en artsen van elke discipline met een minimaal voorschrijfprofiel, d.w.z.

  • ≥ 200 voorschriften/6 maanden (huisartsen en specialisten)
  • ≥ 30 voorschriften /6 maanden (tandartsen)

moeten een minimumpercentage aan ‘goedkope geneesmiddelen’ voorschrijven.

Per discipline wordt een minimumpercentage vastgelegd.

Wat is de doelstelling van de individuele feedbacks die we hebben opgestuurd?

De feedbacks geven de artsen en tandartsen een overzicht van hun voorschrijfgedrag zodat ze kunnen zien hoe ver ze staan ten opzichte van het minimumpercentage ‘goedkope’ geneesmiddelen dat voor hun discipline is vastgelegd.

De feedback kan zo als ‘leidraad’ dienen om eventueel het voorschrijfgedrag aan te passen aan het vastgestelde minimumpercentage goedkope geneesmiddelen.

Individuele feedback 2015 - Voorschrijfprofiel inzake geneesmiddelen van het 1e semester 2014

De individuele feedback 2015 (6e feedback) over het voorschrijfprofiel inzake geneesmiddelen van artsen en tandartsen betreft de afleveringen in openbare officina’s van het 1e semester 2014.

Alle artsen en tandartsen die een minimumaantal verpakkingen hebben voorgeschreven (200 voor de artsen en 30 voor de tandartsen) in de loop van het 1e semester 2014, hebben eind maart 2015 een brief met de feedback ontvangen.

Let op:

Individuele feedback 2010 - Voorschrijfprofiel inzake geneesmiddelen van het 2e  semester 2009

De individuele feedback 2010 (5e feedback) over het voorschrijfprofiel inzake geneesmiddelen van artsen en tandartsen betreft de afleveringen in openbare officina’s van het 2e semester 2009.

Alle artsen en tandartsen die een minimumaantal verpakkingen hebben voorgeschreven (100 voor de artsen en 16 voor de tandartsen) in de loop van het 2e semester 2009, hebben in december 2010 een brief met de feedback ontvangen.

Let op: De drempels voor het voorschrijven van goedkope geneesmiddelen zijn verhoogd sinds 1 januari 2011.

Individuele feedback 2009 - Voorschrijfprofiel inzake geneesmiddelen van het 2e semester 2008

De individuele feedback 2009 (4e feedback) over het voorschrijfprofiel inzake geneesmiddelen van artsen en tandartsen betreft de gegevens van het 2e semester 2008.

Alle artsen en tandartsen die een minimumaantal verpakkingen hebben voorgeschreven (100 voor de artsen en 16 voor de tandartsen) in de loop van het 2e semester 2008, hebben in november 2009 een brief met de feedback ontvangen.

Globaal genomen blijft het aantal voorschriften van ‘goedkope’ geneesmiddelen toenemen. Tijdens het 2e semester 2008 bedroeg het percentage ‘goedkope’ voorschriften voor alle disciplines samen 40,8 %.

De overgrote meerderheid van de voorschrijvers bereikte de voor hun discipline vastgestelde minimumdrempel: 90 % van de specialisten, 94 % van de tandartsen en 98 % van de huisartsen.

Individuele feedback 2008 - Voorschrijfprofiel inzake geneesmiddelen van het 2e semester 2007

De individuele feedback 2008 (3e feedback) over het voorschrijfprofiel inzake geneesmiddelen van artsen en tandartsen betreft de gegevens van het 2e semester 2007.

Alle artsen en tandartsen met een minimumprofiel hebben in oktober 2008 een brief met de feedbackontvangen van hun voorschrijfprofiel voor het 2e semester 2007.

Globaal genomen blijft het aantal voorschriften van ‘goedkope’ geneesmiddelen toenemen. Tijdens het 2e semester 2007 bedroeg het percentage ‘goedkope’ voorschriften voor alle disciplines samen 42 %. Elke discipline heeft in die periode de vastgestelde minimumdrempel bereikt.

De overgrote meerderheid van de voorschrijvers bereikte de voor hun discipline vastgestelde minimumdrempel: 90 % van de specialisten, 95 % van de tandartsen en 98 % van de huisartsen. Dit is een verbetering ten opzichte van de resultaten van de vorige onderzoeksperiode, waarin 85 % van de specialisten, 93 % van de tandartsen en 97 % van de huisartsen hun drempel bereikten.

Individuele feedback 2007 - Voorschrijfprofiel inzake geneesmiddelen van april-september 2006

De individuele feedback 2007 (2e feedback) over het voorschrijfprofiel inzake geneesmiddelen van artsen en tandartsen betreft de periode van april tot september 2006.

Alle artsen en tandartsen hebben begin juli 2007 een brief met de feedback ontvangen van hun voorschrijfgedrag in de loop van de evaluatieperiode.

In die periode hebben alle groepen van huisartsen, specialisten en tandartsen de minimumdrempel van goedkope voorschriften bereikt. De doelstelling van de regeringsmaatregel is dus bereikt.

Het percentage van goedkope voorschriften (in gemiddelde dagdosissen (DDD)) is gestegen van 25,3 % in april 2005 tot 39,5 % in september 2006.

Van de 31.934 zorgverleners met een toereikende activiteit bereiken er 2.755 (8,6 %) de minimumdrempel niet. Van het totale aantal voorschriften (in DDD) vertegenwoordigen de voorschriften van die zorgverleners slechts 2,8 %.

Individuele feedback 2005 - Voorschrijfprofiel inzake geneesmiddelen van het laatste trimester 2004

De 1e individuele feedback over het voorschrijfprofiel inzake geneesmiddelen van artsen en tandartsen betreft het laatste trimester 2004.

We stuurden op 17 november 2005 een brief naar alle tandartsen en huisartsen met informatie over de regeringsmaatregel dat artsen en tandartsen een minimumpercentage goedkope geneesmiddelen moeten voorschrijven.

Vaak gestelde vragen (FAQ)

Vaak gestelde vragen (FAQ) over de geneesmiddelen

 

Contacten

Directie Research, Development & Quality (RDQ)

Tel: +32(0)2 739 78 65

E-mail: rdq@riziv-inami.fgov.be

​Galileelaan 5/01
1210 Brussel