print

Statistieken van de uitkeringen over 2021

U vindt hier de statistieken 2021 van de uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid en voor moeder- en vaderschapsbescherming.

Op deze pagina:

Primaire arbeidsongeschiktheid in 2021

Dit zijn statistieken over werknemers in de privésector, werklozen en zelfstandigen die minder dan 1 jaar arbeidsongeschikt zijn (primaire arbeidsongeschiktheid).

Indien een persoon na één jaar nog altijd arbeidsongeschikt erkend is, zal hij intreden in de “periode van invaliditeit”. Deze cijfers over primaire arbeidsongeschiktheid betreffen echter niet de personen erkend als invalide.

Invaliditeit in 2021

Dit zijn statistieken over werknemers in de privésector, zelfstandigen en werklozen die meer dan 1 jaar arbeidsongeschikt zijn (“periode van invaliditeit”) en die als invalide erkend zijn door de Geneeskundige Raad voor Invaliditeit.

Moeder- en vaderschapsbescherming in 2021

Dit zijn statistieken over de uitgekeerde bedragen in het kader van de moeder- en vaderschapsbescherming van werknemers, zelfstandigen en werklozen.

Sinds 1 januari 2019 krijgen werknemers en zelfstandigen een langer adoptieverlof en een pleegouderverlof om een minderjarig kind te ontvangen in het kader van langdurige pleegzorg. De uitkeringen verzekering vergoedt deze verloven via de ziekenfondsen.

Sinds 1 mei 2019 hebben zelfstandigen ook recht op een vaderschaps- en geboorteverlof dat de RSVZ vergoedt, via de sociale verzekeringsfondsen.