print

Medische voeding: bijzondere voedingsproducten gebruikt bij kinderen met chronische nierinsufficiëntie

De ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) betaalt bijzondere voedingsproducten terug, gebruikt bij kinderen met chronische nierinsufficiëntie.

Op deze pagina:


In welk geval krijgt u een terugbetaling?

De ziekteverzekering kan u terugbetalen als deze 3 voorwaarden zijn vervuld:

  • het kind is jonger dan 18 jaar
  • het kind lijdt aan chronische nierinsufficiëntie onder dialyse of aan tubulopathie
  • de diagnose van chronische nierinsufficiëntie is gesteld door een arts-specialist voor kindergeneeskunde, werkzaam in een erkend centrum voor pediatrische nefrologie

Hoe krijgt u de terugbetaling?

Vraag uw behandelende arts-specialist om de kennisgeving van chronische nierinsufficiëntie in te vullen en over te maken aan de adviserend arts van uw ziekenfonds.

Hoeveel bedraagt de terugbetaling?

De tegemoetkoming bedraagt 30 EUR per kalendermaand, en wordt driemaandelijks betaald door het ziekenfonds.

Contacten

Medische voeding

E-mail: GTNUT-WGVOE@riziv-inami.fgov.be