print

Medische voeding: aangepaste voeding bij galactosemie

De ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) betaalt aangepaste voeding terug, gebruikt bij galactosemie.

Op deze pagina:

 

In welk geval krijgt u een terugbetaling?

De ziekteverzekering kan u terugbetalen als deze drie voorwaarden zijn vervuld:

  • het kind is jonger dan 2 jaar
  • het kind lijdt aan galactosemie
  • zijn of haar toestand vereist een aangepaste voeding.

Hoe krijgt u de terugbetaling?

Vraag uw behandelende arts-specialist in de kindergeneeskunde om de Kennisgeving voor een terugbetaling van dieetvoeding in het geval van galactosemie in te vullen en over te maken aan de adviserend arts van uw ziekenfonds.

Hoeveel bedraagt de terugbetaling?

De tegemoetkoming bedraagt 60 EUR per kalendermaand, en wordt per trimester betaald door het ziekenfonds.

 

Contacten

Medische voeding

E-mail: GTNUT-WGVOE@riziv-inami.fgov.be