print

Medische voeding: bijzondere voeding in geval van zeldzame monogenische erfelijke metabole ziekten of syndroom van Smith-Lemli-Opitz

De ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) kan terugbetalen bijzondere voeding gebruikt door patiënten met een ernstige aandoening zoals een erfelijke monogenetische metabole aandoening van het aminozuurmetabolisme, een erfelijke monogenetische metabole aandoening van de mitochondriale ß-oxidatie van lange of zeer lange vetzuurketens, of het syndroom van Smith-Lemli-Opitz.

Op deze pagina:

In welk geval krijgt u een terugbetaling?

De ziekteverzekering kan u terugbetalen als deze 5 voorwaarden zijn vervuld:

Hoe krijgt u de terugbetaling?

  1. De apotheker bezorgt u het voorschriftformulier volledig ingevuld terug, dit doet dienst als voldane factuur.
  2. Bezorg dit aan uw ziekenfonds.
     

Hoeveel bedraagt de terugbetaling?

  • Het eerste jaar bedraagt de terugbetaling maximum een bedrag van 2.493,24 EUR (op 01/01/2024) per kalenderjaar, verminderd met 207,77 EUR (au 01/01/2024) per volledige kalendermaand voorafgaand aan de datum van afgifte vermeld op de eerste terugbetaalde factuur.
  • De volgende jaren bedraagt de terugbetaling maximum een bedrag van 2.493,24 EUR (au 01/01/2024) per kalenderjaar.
  • Deze bedragen worden op 1 januari van elk jaar aangepast in functie van de evolutie van de gezondheidsindex.

 

Contacten

Medische voeding

E-mail: GTNUT-WGVOE@riziv-inami.fgov.be