Medisch-farmaceutisch overleg - Lokaal project

U kan een financiële tussenkomst aanvragen voor de organisatie van een lokaal MFO project.


Wie kan een lokaal project indienen?

Een verantwoordelijk projectteam dat bestaat uit één arts en één apotheker kan een lokaal project indienen.

Een LOK (“lokale kwaliteitsgroepen”) en/of een huisartsenkring duidt de arts aan. Een lokale vereniging van apothekers duidt de apotheker aan.

Hoe verloopt de procedure ?

Let op: vereenvoudigde elektronische procedure!

 1. U stelt een aanvraagdossier samen. 
  Formulier om een lokaal MFO-project aan te vragen


  Opmerking:
  Een lokaal project moet gebaseerd zijn op een door het Comité voor de evaluatie van de medische praktijk inzake geneesmiddelen (CEG) erkend kwaliteitsbevorderend programma.

 2. U stuurt uw aanvraagdossier naar MFO-CMP@riziv.fgov.be. Uw e-mail bevat 2 versies van het formulier:

  - Een getypt WORD-document
  - Een PDF van het ondertekende formulier

 3. Wij onderzoeken uw aanvraag. Als die volledig is, dan keuren we het lokale project goed.

 4. Enkel  indien uw project goedgekeurd wordt: na elke vergadering maakt het projectteam een verslag van de vergadering op. Template voor het verslag van een MFO vergadering

 5. U stuurt uw verslag naar MFO-CMP@riziv.fgov.be. Uw e-mail bevat 2 versies van het verslag:

  - Een getypt WORD-document
  - Een PDF van het ondertekende verslag

Aandachtspunt bij het organiseren van een lokale vergadering

Het medisch-farmaceutisch overleg moet zo georganiseerd worden dat het zowel op het lokale als op het nationale niveau een maximale dekkingsgraad haalt en dit zowel naar geografische spreiding als naar het aantal betrokken zorgverleners.

Financiële tegemoetkoming

Een goedgekeurd lokaal project ontvangt een vergoeding van 2.500 EUR:

 • 500 EUR na aanvraag en administratieve goedkeuring ervan
  Opmerking: Projecten met animatoren krijgen 500 EUR extra.
 • 750 EUR na indiening van het verslag van de vergadering
 • 750 EUR na indiening van het evaluatieverslag dat een effect aantoont van de initieel geformuleerde aanbevelingen.

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 10 september 2018