print

Zoeken

Deze zoekmotor laat u toe om te zoeken in alle webpagina’s. U kunt uw opzoeking ook verfijnen door de filters in het linkermenu te gebruiken (doelgroep, ​thema,  datum bijwerking).

 

1 tot 15 van 17541 resultaten

Diabetes: terugbetaling van educatieverstrekkingen

Vanaf 1 mei 2018 kunt u, als  diabetespatiënt gevolgd via het zorgmodel ‘Opvolging van een patiënt met diabetes type 2’ gebruikmaken van educatieverstrekkingen verleend door een multidisciplinair team als u aan bepaalde voorwaarden voldoet.

Datum 08-11-2023

Pediatrische pathologieën: chronische ziektes, morbide obesitas, gevolgen van mishandeling - Tegemoetkoming in de prijs van de behandeling door gespecialiseerde centra

Als een kind of adolescent bepaalde chronische aandoeningen of morbide obesitas heeft, of gevolgen van mishandeling vertoont, dan kan het aangepaste zorg krijgen in een centrum.

Hij kan er leren om zijn ziekte te overwinnen, om te gaan met zijn behandeling of dieet, zijn psychologisch evenwicht terug te vinden, enz.

De overeenkomsten met de centra uit deze sector zijn zogenaamd ‘specifiek’. Elk centrum heeft een andere overeenkomst gesloten. De hier gegeven uitleg is dus niet systematisch van toepassing op alle centra. Ouders die willen dat hun kind een behandeling in een centrum volgt, zullen eerst contact met dit centrum moeten opnemen om zich te informeren over de toelatingsvoorwaarden en de zorgdoelstellingen.

Datum 08-11-2023

Multidisciplinaire diagnostische centra voor CVS

Deze centra onderzoeken of iemand CVS heeft en stellen een behandeling voor. Indien aangewezen, is dat een behandeling met cognitieve gedragstherapie. U als patiënt kiest of u deze behandeling wil volgen. Deze behandeling word gegeven door therapeuten uit de regio van de patiënt. De huisarts heeft een centrale rol en wordt vergoed voor zijn inbreng. We betalen de begeleiding in het centrum en de behandeling grotendeels terug via het ziekenfonds.

Datum 08-11-2023

Cognitief gedragstherapeut voor CVS

Cognitief gedragstherapeuten kunnen in hun praktijkkamer buiten een ziekenhuis of centrum, behandelingszittingen uitvoeren voor patiënten met CVS (Chronisch vermoeidheidssyndroom), die we terugbetalen via de ziekenfondsen.

Indien u, als therapeut, aanvaard wil worden als cognitief gedragstherapeut voor CVS moet u een aanvraagdossier indienen bij ons.

Datum 08-11-2023

(Neuro)locomotorische ziekten en handicaps: tegemoetkomingen voor zorg in gespecialiseerde centra

Als u een (neuro)locomotorische ziekte of handicap hebt en aan bepaalde voorwaarden voldoet, dan kunt u terecht in een gespecialiseerd centrum. Uw ziekenfonds komt dan tegemoet in de kosten.

Datum 08-11-2023

Hersenverlamming (cerebral palsy): tegemoetkoming in de kosten voor behandeling in gespecialiseerde centra

Patiënten die lijden aan hersenverlamming (cerebral palsy) kunnen terecht in gespecialiseerde centra voor hersenverlamming (referentiecentra). Dit geldt zowel voor kinderen met hersenverlamming, als voor volwassenen. Zo’n centrum zal onderzoeken op welke vlakken u als patiënt moeilijkheden ondervindt, wat de oorzaken van die moeilijkheden zijn en welke behandelingen hiervoor mogelijk zijn. Op basis hiervan zal het centrum een behandelingsplan opstellen. Hiervoor staat een team van verschillende medische (pediater, neuroloog, enz.) en paramedische (ergotherapeut, kinesitherapeut, enz.) disciplines voor u klaar. Uw ziekenfonds komt tegemoet in de kosten.

Datum 08-11-2023

Neuromusculaire ziekten: tegemoetkoming in de kosten voor behandeling in gespecialiseerde centra

Als u lijdt aan een neuromusculaire ziekte kan u terecht in een gespecialiseerd centrum (referentiecentrum). Zo’n centrum zal u en uw omgeving tijdens alle stadia van uw ziekte, optimale zorgen bieden, zowel op medisch als op psychologisch vlak. Hiervoor staat een team van verschillende medische (neuroloog, geneticus, revalidatiearts, enz.) en paramedische (diëtist, kinesitherapeut, psycholoog, enz.) disciplines voor u klaar. Uw ziekenfonds komt tegemoet in de kosten.

Datum 08-11-2023

Locomotorische en neurologische aandoeningen: voortzetting van de revalidatie in een R30-R60-revalidatiecentrum

Als u lijdt aan een locomotorische of neurologische aandoening en u al voor deze aandoening in een algemeen of specifiek revalidatiecentrum voor locomotorische en neurologische aandoeningen gerevalideerd bent, dan kan u deze revalidatie soms voortzetten en afronden in een ander revalidatiecentrum. Bijvoorbeeld in een revalidatiecentrum dat dichter bij uw woonplaats is. Uw ziekenfonds komt tegemoet in de kosten.

Datum 08-11-2023

Spina bifida: tegemoetkoming in de kosten voor behandeling in gespecialiseerde centra

Als u lijdt aan spina bifida kan u terecht in een gespecialiseerd centrum voor spina bifida (referentiecentrum). Zo’n centrum zal onderzoeken op welke vlakken u als patiënt moeilijkheden ondervindt, wat de oorzaken van die moeilijkheden zijn en welke behandelingen hiervoor mogelijk zijn. Op basis hiervan zal het centrum een behandelingsplan opstellen. Hiervoor staat een team van verschillende medische (pediater, neuroloog, enz.) en paramedische (ergotherapeut, kinesitherapeut, enz.) disciplines voor u klaar. Uw ziekenfonds komt tegemoet in de kosten.

Datum 08-11-2023

Locomotorische en neurologische aandoeningen: tegemoetkoming in de kosten voor behandeling in revalidatiecentra

Als u lijdt aan een locomotorische of neurologische aandoening, dan kan u terecht in een algemeen revalidatiecentrum voor locomotorische en neurologische aandoeningen. Het doel van revalidatie in zo’n centrum is uw toestand, zelfredzaamheid en psychologisch welzijn te verbeteren om zo te komen tot een zo goed mogelijke sociale en professionele (re-)integratie. Uw ziekenfonds komt tegemoet in de kosten.

Datum 08-11-2023

Terugbetaling van diëtetiek voor kinderen met overgewicht of obesitas

Vanaf 1 april 2020 betaalt de verplichte ziekteverzekering een behandeling door een diëtist terug voor kinderen met overgewicht of obesitas, vanaf 6 jaar tot en met 17 jaar. De behandeling duurt 2 jaar en bestaat uit 10 zittingen.
Vanaf 1 december 2023 breidt deze nomenclatuur uit voor kinderen van 2 tot en met 17 jaar. Bovendien wordt het persoonlijk aandeel voor deze verstrekkingen geschrapt.

Datum 08-11-2023

Persoonlijk aandeel te betalen voor de zorg verstrekt door een centrum dat een revalidatieovereenkomst sloot

U moet doorgaans een persoonlijk aandeel (een “remgeld”) betalen voor elke verstrekking die u krijgt in het kader van de zogenaamde “revalidatieovereenkomsten”.

Datum 08-11-2023

Long-COVID-19: tegemoetkoming in de kosten van zorg bij aanhoudende COVID-19-symptomen

De COVID-19-crisis veroorzaakte niet alleen veel leed onder de patiënten tijdens de acute fase van de ziekte, maar een aanzienlijk deel van deze patiënten ontwikkelde ook long-COVID-19, ook wel post-COVID-19 genoemd.

Patiënten met long-COVID hebben al recht op een tegemoetkoming voor verschillende behandelingen in de eerste lijn. Soms zijn deze behandelingen ontoereikend en is er nood aan extra verstrekkingen bij verschillende zorgverleners.

Daarom voorzien we vanaf 1 juli 2022 een tegemoetkoming in de eerstelijnszorg via een gepersonaliseerd zorgtraject ‘long-COVID’. Hiervoor sloten we een  overeenkomst voor 1 jaar tussen de eerstelijnszorgverleners en de verzekeringsinstellingen.

Sinds 1 december 2022 betalen we zorg terug in het kader van neurocognitieve diagnostiek en behandeling bij neuropsychologische klachten. De patiënt kan hiervoor terecht bij een neuropsycholoog en/of ergotherapeut in eerste of tweede lijn.

De overeenkomst die startte op 1 juli 2022, loopt af op 30 juni 2023. Vanaf 1 juli 2023 voorzien we een nieuwe overeenkomst om tegemoet te blijven komen in de kosten van zorg voor mensen met aanhoudende klachten na een COVID-19-infectie. 

Datum 08-11-2023

Zorg voor kinderen en jongeren met obesitas: behandeling en terugbetaling

Ongeveer 5.8% van kinderen (van 2 t.e.m. 17 jaar oud) lijdt aan obesitas. Deze aandoening heeft een grote impact op de (toekomstige) levenskwaliteit en is een complexe interactie van lichamelijke, sociale en psychische factoren.

We voorzien hiervoor zorg en begeleiding op maat, afhankelijk van de individuele situatie van een kind: van sessies bij de diëtist, over begeleiding door een multidisciplinair team of opname in een residentieel centrum.

Datum 08-11-2023