print

Zoeken

Deze zoekmotor laat u toe om te zoeken in alle webpagina’s. U kunt uw opzoeking ook verfijnen door de filters in het linkermenu te gebruiken (doelgroep, ​thema,  datum bijwerking).

 

16 tot 30 van 17921 resultaten

Tandartsen: zorg attesteren buiten uw vaste tandheelkundige praktijk

Sinds 1 juli 2022 vergoeden wij al uw tandheelkundige zorg die in artikel 5 van de nomenclatuur staan, zelfs wanneer u deze verleent buiten uw vaste tandheelkundige praktijk. Het doel is om de toegang tot zorg te vereenvoudigen voor patiënten die zich niet gemakkelijk naar een praktijk kunnen begeven.

Om deze zorgen te attesteren, voegt u een unieke pseudocode toe. Om de kwaliteit ook buiten uw praktijk te waarborgen, moet u rekening houden met de eisen inzake continuïteit van zorg en toezicht.

Datum 08-11-2023

Terugbetaling van dentale Conebeam CT-scans

Een dentale Conebeam CT-scan (3D-beeldopname van het gebit) is onder bepaalde voorwaarden terugbetaald aan uw patiënten. De scanner moet dan wel voldoen aan de eisen van het Federaal agentschap voor nucleaire controle (FANC). De scanner en de tandarts of radioloog die er de scan mee neemt, moeten bij ons ook geregistreerd zijn.

Datum 08-11-2023

Verzorging door tandartsen, kostprijs en terugbetaling

De ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) betaalt sommige van uw verstrekkingen terug. Deze pagina bevat info over die verstrekkingen.

Datum 08-11-2023

Het mondonderzoek

Voor kinderen onder de 18 jaar kunt u per kalenderjaar 2 preventieve mondonderzoeken attesteren, op voorwaarde dat ze uitgevoerd zijn tijdens 2 verschillende kalendersemesters.
Let op: De specifieke codes voor de terugbetaling van het profylactisch reinigen zijn opgenomen in de preventieve mondonderzoeken.

Vanaf 1 september 2023 kunt u voor uw patiënten tussen 18 en 19 jaar eenmaal per jaar een mondonderzoek (371593-371604) attesteren.

Voor uw patiënten vanaf 19 jaar kunt u eenmaal per jaar een mondonderzoek (301593-301604) attesteren.

Opdat de ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) de semestriële  mondonderzoeken, het jaarlijkse mondonderzoek tussen de 18e en 19e verjaardag en het jaarlijks mondonderzoek vanaf 19 jaar zou terugbetalen, moet u ook een tandheelkundig dossier bijhouden.

Datum 08-11-2023

Orthodontie: terugbetaalde verstrekkingen en toepassingsregels voor tandartsen

Vanaf 1 juli 2022 gelden aangepaste toepassingsregels inzake de kennisgeving bij het begin van een orthodontische behandeling. De verstrekkingen en de toepassingsregels zijn vastgelegd in artikel 5 en 6 van de nomenclatuur. Hier vindt u toelichting bij de voorwaarden voor terugbetaling van een vroege of regelmatige orthodontische behandeling.

Datum 08-11-2023

Tandextracties

Sinds 1 juli 2022 is wijzigt de nomenclatuur voor tandextracties gewijzigd en zijn de verstrekkingen voor wondhechting opnieuw ingevoerd.

Hierna volgt een overzicht van de terugbetaalde extracties en informatie over de terugbetaling van wondhechting. Meer gedetailleerde informatie kan u terugvinden in artikel 5 en 6 van de nomenclatuur voor geneeskundige verstrekkingen.

Datum 08-11-2023

Het verbod op gebruik van tandheelkundig amalgaam bij bepaalde patiënten

Vanaf 1 juli 2018 mag de tandarts amalgaam niet meer gebruiken voor tandheelkundige vullingen bij sommige patiënten (tenzij dit omwille van specifieke medische behoeften nodig wordt geacht). Een aanpassing van de terugbetalingsvoorwaarden is voorzien.

Datum 08-11-2023

Maximumaantal attesteerbare verstrekkingen

Vanaf 1 juli 2015 beperkt de nomenclatuur het maximumaantal verstrekkingen dat u mag attesteren. De maxima zijn gebaseerd op het aantal geattesteerde ‘P-waarden’.

Datum 08-11-2023

Parodontologie: terugbetaalde verstrekkingen en toepassingsregels voor tandartsen en tandarts-specialisten

Hierna vindt u een overzicht van de nomenclatuur en de belangrijkste aanpassingen voor parodontologische verstrekkingen door tandartsen en tandarts-specialisten.

Sinds 1 september 2023 trekken we de leeftijdsgrens voor het parodontaal mondonderzoek op tot 60 jaar en voeren we ook een nieuwe verstrekking parodontaal mondonderzoek in voor personen tussen 18 en 19 jaar.

Datum 08-11-2023

De opbeetplaat

Op 1 augustus 2017 treden er wijzigingen in werking rond de terugbetaling van de opbeetplaat. Die gebeurt dan niet langer via de verstrekking 317295-317306, maar via een specifiek daarvoor ingevoerde verstrekking. De regeling vereenvoudigt op administratief vlak en ze wordt efficiënter.

Datum 08-11-2023

Een tandprothese aanrekenen: gebruik van pseudocodenummers

Vanaf 1 september 2017 rekent u tandprothesen aan door gebruik te maken van pseudocodenummers en niet meer door bijlage 56 in te vullen.

Datum 08-11-2023

Forfaitaire terugbetaling van dringende tandverzorging

Sinds 1 oktober 2015 is er een forfaitaire terugbetaling van dringende tandverzorging. Die regeling vult de regeling aan die van toepassing is tijdens de georganiseerde wachtdiensten.

Datum 08-11-2023

Begrensde terugbetaling van conserverende verzorging

Bij tandschade zijn er verschillende behandelingen mogelijk (‘conserverende tandzorg’). Vanaf 1 februari 2018 is de terugbetaling begrensd voor sommige van die behandelingen, om misbruik te voorkomen.

Datum 08-11-2023

Terugbetaling van moeilijke tandherstellingen bij kankerpatiënten of in geval van ‘anodontie’

Vanaf 1 januari 2020 zijn er nieuwe verstrekkingen terugbetaald voor bepaalde patiënten die een complexe tandherstelling nodig hebben ten gevolge van kanker of anodontie (volledige afwezigheid van blijvende tanden).

Aangezien het gaat om dure verstrekkingen moet de tandarts ze verplicht attesteren via de papieren derdebetalersregeling en is er geen persoonlijk aandeel of supplement voor de patiënt, zelfs niet als een niet-geconventioneerde tandarts ze uitvoert.

Datum 08-11-2023

Urgentiesupplementen bij dringende tandzorg

Een urgentiesupplement attesteert u als tandarts bij bepaalde dringende vergoedbare behandelingen of een raadpleging die noodzakelijk is buiten de normale praktijkuren. Urgentiesupplementen kunnen slechts met enkele verstrekkingen samengaan.

Datum 08-11-2023