print

Zoeken

Deze zoekmotor laat u toe om te zoeken in alle webpagina’s. U kunt uw opzoeking ook verfijnen door de filters in het linkermenu te gebruiken (doelgroep, ​thema,  datum bijwerking).

 

31 tot 45 van 17921 resultaten

Het mondzorgtraject: betere terugbetaling bij regelmatig tandartsbezoek

Wie minstens 18 jaar is en regelmatig een tandarts bezoekt, krijgt via het mondzorgtraject een betere terugbetaling voor tandzorg dan wie dat niet doet.

Datum 08-11-2023

Voorschotten voor tandheelkundige verstrekkingen

De Nationale commissie tandheelkundigen-ziekenfondsen heeft regels vastgelegd in verband met de voorschotten die u als tandarts mag vragen. Die regels zijn van toepassing vanaf 1 juli 2015.

Datum 08-11-2023

Tandartsen: elektronische facturatie en transparant info bezorgen aan de ziekenfondsen

Vanaf 1 september 2023 moet u de supplementen die u aanrekent voor ambulante vergoedbare tandheelkundige verstrekkingen overmaken aan de verzekeringsinstellingen wanneer u elektronisch factureert.

Daarnaast wordt elektronische facturatie verplicht voor tandheelkundigen vanaf 1 september 2025.

Datum 08-11-2023

De stagiair tandarts

Als kandidaat voor een tandheelkundige beroepstitel, hier verder omschreven als stagiair tandarts, moet u vanaf 1 augustus 2014 de uitgevoerde behandelingen zelf aanrekenen aan de verplichte ziekteverzekering. De manier waarop u een RIZIV nummer verkrijgt en hoe u moet attesteren, vindt u hier.

Datum 08-11-2023

Tandartsen: verkiezingen 2023 voor uw vertegenwoordiging in onze organen

Welke beroepsorganisaties van tandartsen zijn vertegenwoordigd in onze organen? De verkiezingen van de tandartsen bepalen dat. Ze vinden om de 4 jaar plaats. Ze zijn geheim en gebeuren volgens het kiessysteem van de evenredige vertegenwoordiging.

Datum 08-11-2023

MyCareNet voor de tandheelkundige

Sinds 1 januari 2017 zijn er verschillende nieuwe diensten van MyCareNet ter beschikking van de tandartsen. Deze zullen de communicatie tussen tandartsen en ziekenfondsen vergemakkelijken. 

Datum 08-11-2023

Een Riziv-nummer krijgen

Het RIZIV-nummer is noodzakelijk als tandarts om aan de ziekteverzekering de verstrekkingen te kunnen attesteren die vermeld worden in de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen en om de verzekering in staat te stellen uw patiënten terug te betalen.

Hier vindt u hoe u een RIZIV-nummer krijgt.

Datum 08-11-2023

Derdebetalersregeling tandartsen: verstrekkingen en specifieke modaliteiten

Sinds 1 januari 2022 kan u de derdebetalersregeling toepassen voor alle verstrekkingen, ongeacht de leeftijd van uw patiënt. In sommige gevallen blijft u verplicht deze toe te passen. Als u de derdebetalersregeling toepast, zijn er specifieke modaliteiten.

Datum 08-11-2023

Deelnemen aan de gegevensverzameling in het kader van het mondzorgbeleid

In de loop van uw accreditering zullen wij u misschien vragen om ons gegevens te bezorgen over een bepaald thema en voor een beperkte periode. Die gegevens vormen een doeltreffend middel om de mondgezondheid van de Belgische bevolking te volgen. Ze stellen ons in staat om gegronde beleidsbeslissingen te nemen met betrekking tot de organisatie van de tandzorg.

Datum 08-11-2023

Feedback over het voorschrijven van antibiotica door tandartsen

U ontvangt als tandarts een individuele feedback over uw voorschrijfgedrag van antibiotica in de ambulante zorg (buiten ziekenhuisopnames).

Aan de hand van indicatoren krijgt u inzicht in uw voorschrijfgedrag en kan u uw praktijk vergelijken met die van uw collega’s.

De score die u ontvangt per indicator is gebaseerd op uw activiteiten in het jaar 2019.

Datum 08-11-2023

Rechtspraak - Tandartsen

Overzicht van de rechtspraak (NL en FR) van het RIZIV over uw beroepsgroep.

De beslissingen zijn genomen door de Leidend ambtenaar van de DGEC of door administratieve rechtbanken: Kamer van eerste aanleg en Kamer van beroep. Bij de Nederlandstalige beslissingen begint de titel met “Rechtspraak”; bij de Franstalige beslissingen begint de titel met “Jurisprudence”.

Datum 08-11-2023

Omzendbrieven aan de diëtisten

Overzicht van de omzendbrieven.

Let op: Bijlagen van de omzendbrieven met daarin formulieren, akkoorden of overeenkomsten en lijsten zijn in dit overzicht niet opgenomen.

U vindt de laatste versie van die informatie door in de rubriek “Documenten” een selectie te maken op type van document “Formulier”, “Akkoord of overeenkomst” of “Lijst”, en op beroepsgroep (bij Doelgroep) en op taal.

Datum 08-11-2023

Uw RIZIV-nummer als diëtist(e) krijgen

Als diëtist hebt u een RIZIV-nummer nodig om aan de ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) diëtetiekverstrekkingen te kunnen aanrekenen van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen. De ziekteverzekering kan die verstrekkingen dan terugbetalen aan uw patiënten.

Datum 08-11-2023