print

Zoeken

Deze zoekmotor laat u toe om te zoeken in alle webpagina’s. U kunt uw opzoeking ook verfijnen door de filters in het linkermenu te gebruiken (doelgroep, ​thema,  datum bijwerking).

 

91 tot 105 van 17921 resultaten

Onze initiatieven op het vlak van kwaliteitszorg geneesmiddelen

De kwaliteit van de zorg bewaken en waar nodig verbeteren: het is een continue taak van u en van ons. We bundelen enkele initiatieven op het vlak van de kwaliteitszorg van geneesmiddelen.

Datum 08-11-2023

Feedback over uw ‘voorschrijfgedrag antibiotica’

Bent u huisarts of werkt u voor een medisch huis? Dan kreeg u in 2010 mogelijk een ‘feedback antibiotica’ van ons. Dat document gaf weer welke types van antibiotica u voorschreef en hoe vaak u dat deed.

Datum 08-11-2023

Feedback geneesmiddelenvoorschrift – Info als gevolg van het nationaal akkoord artsen – ziekenfondsen 2009-2010

We hebben op 30 april 2009 aan meer dan 17.000 artsen (huisartsen en specialisten) een individuele feedback gestuurd over hun voorschrijfgedrag inzake geneesmiddelen. Die feedback wil de artsen sensibiliseren voor hun voorschrijfgedrag, in het bijzonder wat betreft de problematiek van het 1e voorschrift en van het hoge aantal voorschriften aan patiënten ouder dan 50 jaar.

Datum 08-11-2023

Aanbevelingen voor beter voorschrijven van geneesmiddelen in de eerste lijn

Huisartsen met minimum 1.250 patiëntencontacten in 2013 hebben hun individueel activiteitenverslag ontvangen in augustus 2015. Ze ontvingen van ons ook de brochure ‘Huidige aanbevelingen inzake het voorschrijven van geneesmiddelen in de eerste lijn’.

Datum 08-11-2023

Doeltreffend gebruik van geneesmiddelen

Het doeltreffend gebruik van geneesmiddelen is gekoppeld aan het toepassen van actuele aanbevelingen voor goede praktijk inzake geneesmiddelen. Die gelden als leidraad voor elke raadpleging bij de voorschrijvende arts (huisarts of andere specialist), tijdens de bespreking met de zieke (en/of zijn familie) bij het voorschrijven van de meest aangewezen behandeling.

Datum 08-11-2023

Federaal toezicht op en audit van de ziekenhuizen

Samen met de FOD Volksgezondheid en het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (FAGG) hebben we de Eenheid Audit Ziekenhuizen opgericht. Die voert thematische audits uit in de ziekenhuizen om de doelmatigheid van de gezondheidszorg en een optimaal gebruik van de beschikbare middelen te verhogen.

Datum 08-11-2023

Kwaliteitszorg

Wij moedigen een kwalitatieve zorgverlening op verschillende manieren aan: opleidingen, richtlijnen voor het voorschrijven van prestaties, informatisering, specifieke zorgtrajecten, zorgvernieuwingsprojecten in ouderenzorg,enz.

In de navigatie vindt u linken naar die maatregelen.

Datum 08-11-2023

Doelmatigheid in de gezondheidszorg

In de huidige budgettaire context is de strijd tegen nodeloze, niet-passende en niet-conforme verzorging van groot belang. Daarom werken we een reeks maatregelen uit om ondoelmatige zorgverlening terug te dringen en ook een aantal nieuwe methoden.

Datum 08-11-2023

Evaluatie van het effect van zorgtrajecten: kwaliteit van de zorg in stijgende lijn

We vroegen aan Sciensano om het effect van zorgtrajecten van patiënten met diabetes type 2 of chronische nierinsufficiëntie te evalueren. Het rapport toont een verhoging van de kwaliteit van de zorg.

Huisartsen die gegevens deelden, kunnen individuele feedback raadplegen.

Datum 08-11-2023

Alternatieve zorgvormen voor ouderen

Om ons voor te bereiden op de vergrijzing van de bevolking en de impact ervan op het gezondheidszorgsysteem en om de zorgkwaliteit te verbeteren, financieren wij alternatieve en ondersteunende zorgvormen voor ouderen in het kader van een overeenkomst (Protocol 3) en in samenwerking met de gemeenschappen en de gewesten. Deze overeenkomst geldt tot en met 31 december 2024. Momenteel lopen er 19 projecten. Op lange termijn is het de bedoeling om deze projecten te integreren in het toekomstige interfederale plan voor Geïntegreerde Zorg.

Datum 08-11-2023

Alternatieve zorgvormen voor kwetsbare ouderen: overeenkomst en werkdocumenten voor de 3e fase

Uw alternatief zorgproject werkt in het kader van een overeenkomst. Die regelt al uw verplichtingen en die van het Verzekeringscomité. Andere werkdocumenten regelen eveneens de levensduur van het project.

Datum 08-11-2023

Ouderenzorg

Een oudere kan verschillende vormen van geneeskundige verzorging krijgen, afhankelijk van zijn specifieke behoeften. De ziekteverzekering neemt de kosten van die verzorging gedeeltelijk of volledig ten laste.

Datum 08-11-2023

Medische praktijk

Datum 08-11-2023

De kwaliteit van de geestelijke gezondheidszorg bevorderen

We stellen aan sommige zorgverleners voor om mee te werken aan maatregelen die de kwaliteit van de geestelijke gezondheidszorg bevorderen. Als u aan de voorwaarden voldoet, dan krijgt u daarvoor een vergoeding of functiecomplement. Er is ook een ‘Gids naar een nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren’.

Datum 08-11-2023

Zorgtraject diabetes type 2: diabeteseducatie

Educatie is een essentieel onderdeel van het zorgtraject diabetes type 2. Patiënten krijgen zo inzicht in hun ziekte en hoe ze er het best mee kunnen omgaan.

Datum 08-11-2023