print

Zoeken

Deze zoekmotor laat u toe om te zoeken in alle webpagina’s. U kunt uw opzoeking ook verfijnen door de filters in het linkermenu te gebruiken (doelgroep, ​thema,  datum bijwerking).

 

46 tot 60 van 17921 resultaten

Rechtspraak - Diëtisten

Overzicht van de rechtspraak (NL en FR) van het RIZIV over uw beroepsgroep.

De beslissingen zijn genomen door de Leidend ambtenaar van de DGEC of door administratieve rechtbanken: Kamer van eerste aanleg en Kamer van beroep. Bij de Nederlandstalige beslissingen begint de titel met “Rechtspraak”; bij de Franstalige beslissingen begint de titel met “Jurisprudence”.

Datum 08-11-2023

Omzendbrieven aan de ergotherapeuten

Overzicht van de omzendbrieven.

Let op: Bijlagen van de omzendbrieven met daarin formulieren, akkoorden of overeenkomsten en lijsten zijn in dit overzicht niet opgenomen.

U vindt de laatste versie van die informatie door in de rubriek “Documenten” een selectie te maken op type van document “Formulier”, “Akkoord of overeenkomst” of “Lijst”, en op beroepsgroep (bij Doelgroep) en op taal.

Datum 08-11-2023

Uw Riziv-nummer als ergotherapeut(e) krijgen

Als ergotherapeut(e) hebt u een RIZIV-nummer nodig om aan de ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) ergotherapieverstrekkingen te kunnen aanrekenen van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen. De ziekteverzekering kan die verstrekkingen dan terugbetalen aan uw patiënten.

Datum 08-11-2023

Rechtspraak - Ergotherapeuten

Overzicht van de rechtspraak (NL en FR) van het RIZIV over uw beroepsgroep.

De beslissingen zijn genomen door de Leidend ambtenaar van de DGEC of door administratieve rechtbanken: Kamer van eerste aanleg en Kamer van beroep. Bij de Nederlandstalige beslissingen begint de titel met “Rechtspraak”; bij de Franstalige beslissingen begint de titel met “Jurisprudence”.

Datum 08-11-2023

Omzendbrieven aan de verstrekkers van implantaten

Overzicht van de omzendbrieven.

Let op: Bijlagen van de omzendbrieven met daarin formulieren, akkoorden of overeenkomsten en lijsten zijn in dit overzicht niet opgenomen.

U vindt de laatste versie van die informatie door in de rubriek “Documenten” een selectie te maken op type van document “Formulier”, “Akkoord of overeenkomst” of “Lijst”, en op beroepsgroep (bij Doelgroep) en op taal.

Datum 08-11-2023

Notificatieprocedure voor implantaten en invasieve medische hulpmiddelen voor langdurend gebruik

De notificatie is een voorwaarde om een terugbetaling van de verplichte verzekering te verkrijgen voor implantaten en invasieve medische hulpmiddelen voor langdurend gebruik. Verder vindt U op deze pagina meer informatie terug over de hulpmiddelen die moeten worden genotificeerd en de tarificatie.

Datum 08-11-2023

Rechtspraak - Verstrekkers van implantaten

Overzicht van de rechtspraak (NL en FR) van het RIZIV over uw beroepsgroep.

De beslissingen zijn genomen door de Leidend ambtenaar van de DGEC of door administratieve rechtbanken: Kamer van eerste aanleg en Kamer van beroep. Bij de Nederlandstalige beslissingen begint de titel met “Rechtspraak”; bij de Franstalige beslissingen begint de titel met “Jurisprudence”.

Datum 08-11-2023

Modaliteiten voor het registreren en overdragen van de gegevens betreft medische verstrekkingen of medische hulpmiddelen

De verplichte zorgverzekering vergoedt bepaalde medische verstrekkingen of bepaalde medische hulpmiddelen pas na registratie van gegevens (registers Qermid, Neuro-Pain, enz.). Elk van deze registers heeft zijn eigen modaliteiten, waarin vooral de manier om te registreren en de overdracht van deze gegevens uitgelegd wordt.

Hier zijn de modaliteiten van de verschillende registers, gegroepeerd per vakgebied.

Datum 08-11-2023

Mondhygiënisten: uw contactadres en werkadres aan ons meedelen

Goede communicatie is erg belangrijk! Deel ons dus zeker uw contactadres en werkadres mee en ook eventuele wijzigingen daaraan. Doe dat bij voorkeur via de webtoepassing ProGezondheid.

Datum 08-11-2023

Nomenclatuur voor mondhygiënisten

Sinds 1 oktober 2022 is er een nomenclatuur voor mondhygiënisten in werking getreden. Vanaf nu kan u als mondhygiënist bepaalde verstrekkingen uitvoeren binnen het kader van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. Deze verstrekkingen komen voor terugbetaling in aanmerking wanneer aan alle voorwaarden, zoals hierna beschreven, is voldaan.

Datum 08-11-2023

Uw RIZIV-nummer krijgen als mondhygiënist

Als mondhygiënist heeft u een RIZIV-nummer nodig  zodat de ziekteverzekering sommige verstrekkingen van artikel 5 van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen aan uw patiënten kan terugbetalen. U kan vanaf nu een RIZIV-nummer aanvragen.

Hier leest u hoe u uw RIZIV-nummer kan krijgen.

Datum 08-11-2023

Een RIZIV-nummer verkrijgen voor een zorgkundige die werkt in uw structurele equipe van thuisverpleegkundigen

Vanaf 1 januari 2014 moet een zorgkundigen die in een structurele equipe van verpleegkundigen wil werken, een RIZIV-nummer hebben.
 
Als verantwoordelijke van een equipe van verpleegkundigen vraagt u best zelf het RIZIV-nummer aan voor de zorgkundige die wil werken in uw equipe.

Datum 08-11-2023