print

Zoeken

Deze zoekmotor laat u toe om te zoeken in alle webpagina’s. U kunt uw opzoeking ook verfijnen door de filters in het linkermenu te gebruiken (doelgroep, ​thema,  datum bijwerking).

 

61 tot 75 van 17921 resultaten

Omzendbrieven aan de verpleegkundigen

Overzicht van de omzendbrieven.

Let op: Bijlagen van de omzendbrieven met daarin formulieren, akkoorden of overeenkomsten en lijsten zijn in dit overzicht niet opgenomen.

U vindt de laatste versie van die informatie door in de rubriek “Documenten” een selectie te maken op type van document “Formulier”, “Akkoord of overeenkomst” of “Lijst”, en op beroepsgroep (bij Doelgroep) en op taal.

Datum 08-11-2023

Nuttige contacten voor (voormalig) mijnwerkers

Alle sociale maatregelen in verband met het beroep van mijnwerker zijn verspreid over verschillende federale administraties. Het RIZIV is enkel verantwoordelijk voor de invaliditeitspensioenen in geval van ziekte. Hieronder vindt u een overzicht van de andere instellingen.

Datum 08-11-2023

Het invaliditeitspensioen voor mijnwerkers

Indien u als mijnwerker arbeidsongeschikt bent hebt u misschien recht op de uitbetaling van een invaliditeitspensioen voor mijnwerkers. Zowel bovengrondse als ondergrondse mijnwerkers kunnen in aanmerking komen.

Datum 08-11-2023

De aanvraag van een invaliditeitspensioen voor mijnwerkers

Bent u als mijnwerker niet meer in staat om te werken wegens ziekte, dan hebt u misschien recht op een invaliditeitspensioen? Richt u voor uw aanvraag tot de Afdeling mijnwerkers van onze Dienst voor uitkeringen.

Datum 08-11-2023

Een deel van het invaliditeitspensioen voor feitelijk gescheiden echtgenoten van mijnwerkers

Is uw echtgenoot een invalide mijnwerker en bent u feitelijk gescheiden ? Dan kan u een aanvraag indienen bij de Dienst voor uitkeringen voor het verkrijgen van een deel van het invaliditeitspensioen van uw echtgenoot.

Datum 08-11-2023

Invaliditeitspensioen voor mijnwerkers: betaling en cumul met andere inkomens

Bent u mijnwerker en arbeidsongeschikt erkend ? dan hebt u mogelijk recht op een invaliditeitspensioen voor mijnwerkers. Uw invaliditeitspensioen kan in beperkte mate worden gecombineerd met andere inkomens.

Datum 08-11-2023

Arbeidsongeschiktheid

​Werknemers, werklozen, zelfstandigen en mijnwerkers die door een ziekte of een ongeval (geen beroepsziekte of arbeidsongeval) niet meer kunnen werken, kunnen recht hebben op een arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Datum 08-11-2023

Arbeidsongeschiktheid van patiënten verzekerd bij een buitenlandse instelling voor sociale zekerheid

Als een patiënt verzekerd is bij een buitenlandse instelling van sociale zekerheid, dan kan hij geen uitkeringen aanvragen in België maar wel in het land waarin hij verzekerd is. De patiënt moet bij de start van zijn arbeidsongeschiktheid dan wel in België wonen of er tijdelijk verblijven (o.a. vakantie).

Datum 08-11-2023

Hulp van derden

Bent u ziek en hebt u moeilijkheden om gewone dagelijkse handelingen uit te voeren? Dan hebt u misschien recht op een forfaitaire tegemoetkoming voor hulp van derden. U moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Datum 08-11-2023

Berekening van uw arbeidsongeschiktheidsuitkering als werknemer/werkloze

Bent u werknemer/werkloze en arbeidsongeschikt erkend? Dan hebt u mogelijk recht op een uitkering. Uw ziekenfonds betaalt die uitkering en berekent ze volgens bepaalde regels. Er zijn minimum- en maximumbedragen.

Datum 08-11-2023

Medische controle van arbeidsongeschiktheid

Tijdens uw arbeidsongeschiktheid kunnen wij u oproepen voor een medische controle. Tijdens zo’n controle gaat een arts na of hij uw aanvraag voor (verlenging van) invaliditeit kan aanvaarden.

De controle is verplicht. Als u niet naar de controle komt en uw afwezigheid niet kunt rechtvaardigen, dan schorsen wij uw arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Datum 08-11-2023

Aangifte en erkenning van uw arbeidsongeschiktheid als werknemer/werkloze

Bent u werknemer/werkloze en arbeidsongeschikt? Geef uw arbeidsongeschiktheid dan tijdig aan bij uw ziekenfonds. Als de adviserend arts van uw ziekenfonds uw arbeidsongeschiktheid erkent, kan u arbeidsongeschiktheidsuitkeringen ontvangen.

Datum 08-11-2023

Arbeidsongeschiktheid voor werknemers en werklozen

Bent u werknemer/werkloze en arbeidsongeschikt? Deze pagina bundelt de informatie die u nodig hebt.

Datum 08-11-2023

Einde van uw arbeidsongeschiktheid als werknemer/werkloze: stappen

Welke stappen kan u ondernemen als u niet langer arbeidsongeschikt erkend bent?

Datum 08-11-2023