Uitzonderlijke maatregelen van het RIZIV in de Covid-19-crisis : info voor ZIEKENHUIZEN

Om het werk van alle zorgverleners te kunnen ondersteunen in hun dagelijkse strijd tegen COVID-19, .passen we regelmatig bepaalde regels van de verzekering voor geneeskundige verzorging aan en nemen we uitzonderlijke maatregelen. Hierbij de RIZIV-maatregelen die u als ziekenhuis aanbelangen. 

Zorg op afstand in de COVID-19-context: totaalaanpak voor verschillende zorgberoepen

Het RIZIV heeft een totaalaanpak uitgewerkt zodat verschillende types van zorgverleners zonder fysiek contact toch zorg kunnen blijven aanbieden, die verstrekkingen factureren aan de ziekteverzekering en dat patiënten kunnen genieten van terugbetaling.

Aanpassingen voor dag- en nachthospitalisatie in psychiatrische ziekenhuisdiensten (PZ+PAAZ)

Om heen-en-weer verkeer van patiënten in dag en -nachthospitalisatie maximaal te voorkomen kan  het ziekenhuis de behandeling verderzetten via telefonische ondersteuning, videocommunicatie over afstand, beeldbellen of huisbezoeken. De behandeling wordt dan verder beschouwd als partiële hospitalisatie (thuis). Het ziekenhuis blijft hierbij instaan voor de organisatie van de continuïteit van de zorg. 

COVID-19: Verdeling persoonlijk beschermingsmateriaal en uitrol verhoogde testcapaciteit

De ‘Risk Management Group’ heeft, op basis van de input van wetenschappers en experten, de volgende prioriteiten voor de verdeling van materiaal en het testen op COVID-19 beslist.

Multidisciplinair Oncologisch Consult(MOC) uitzonderlijk mogelijk via video

Tijdens de COVID-19-crisis is het mogelijk om een MOC te organiseren via een videoconferentie. Zo is het tijdelijk niet nodig om verschillende zorgverleners samen te brengen in 1 ruimte en fysiek aanwezig te zijn voor dit consult.

COVID-19 erkend als beroepsziekte voor zorgverleners

Personen met COVID-19 (gediagnosticeerd door middel van een laboratoriumtest) die werken in de gezondheidszorg en die een duidelijk verhoogd risicolopen om besmet te worden door het virus, kunnen een schadeloosstelling vragen wegens beroepsziekte. Fedris heeft dit erkend als beroepsziekte.

Medische beeldvorming in het kader van COVID-19: breder gebruik van hybride toestellen met CT mogelijk

Om genoeg CT-apparaten te hebben en dus potentieel besmette patiënten van andere patiënten te kunnen scheiden, passen we de regels van de verzekering voor geneeskundige verzorging aan om het gebruik van hybride apparaten met CT buiten de nucleaire geneeskunde-onderzoeken mogelijk te maken.

COVID 19: Triagecentra vanaf 23 maart  financieel ondersteund

Vanaf maandag 23 maart wordt een soepel administratief en financieel kader ingevoerd voor de triagecentra voor Covid 19 patiënten. De zorgverleners in die centra kunnen zich zo voor de volle 100% focussen op de zorg voor patiënten. Het RIZIV heeft deze regeling uitgewerkt samen met de FOD Volksgezondheid en in samenspraak met het werkveld. 

Covid-19 - Financiële impact voor de zorgverleners: evaluatie na afloop van de crisis

Heel onze sector en alle zorgverleners lijden zwaar onder de impact van deze crisis, onder meer op financieel vlak. We krijgen veel vragen over een eventuele vergoeding. We onderzoeken de mogelijkheden voor het geheel van de zorgberoepen.

Covid-19 – Federale financiële steun voor de ziekenhuizen

De federale overheid maakt ongeveer 1 miljard euro vrij en creëert een financieel mechanisme op korte termijn om de strijd van de ziekenhuizen tijdens de Covid-19-crisis te ondersteunen en om de directe en indirecte gevolgen van de noodplannen te dekken.

Uitstel niet-dringende zorg voorkomen: we versoepelen de overeenkomsten van revalidatiecentra en gespecialiseerde centra

Om de negatieve gevolgen van het uitstellen van niet-dringende zorg voor patiënten en zorginstellingen te beperken, verlengen we de periodes waarin de ziekteverzekering voor deze zorg betaalt, en die revalidatieprogramma's met een beperkte, niet-verlengbare duur. Verplichte contacten worden teruggebracht tot 1 per jaar.

Opsporingstesten COVID19: principeakkoord voor de terugbetaling

Het RIZIV bracht vertegenwoordigers samen van laboratoria (ambulant, ziekenhuizen, referentiecentra), ziekenfondsen en Sciensano. Dit zijn de 7 principes die op 17 maart zijn aangenomen en waarop de regels voor de facturering en financiering van de opsporingstests voor de Covid-19 zullen worden gebaseerd. Situatie op 18 maart 2020.

 

Laatst aangepast op 01 april 2020