print

Mijngezondheid.be: het overzicht van uw medicatie in een klik en online dagboeknotities

08-04-2021

Breekt u uw hoofd soms over het correct innemen van medicatie?
Op MijnGezondheid.be vindt u alle informatie die u nodig hebt op één plek.

MijnGezondheid.be is het online portaal waarop u al uw gegevens over uw gezondheid kan bekijken. Vanaf nu kan u ook op de tab ‘Mijn Geneesmiddelen’, en meer bepaald op de link “mijn medicatieschema” klikken om o.a. een overzicht te krijgen van de geneesmiddelen die u neemt (uw medicatieschema) en om dagboeknotities te lezen of aan te maken tijdens uw behandeling om er over te kunnen praten met uw zorgverlener

Op deze pagina:

 

Waarvoor kan u mijngeneesmiddelen gebruiken?

Ontdek in deze video welke info u allemaal kan vinden via mijngeneesmiddelen

 

Deel uw info en werk mee aan de continuiteit van uw zorg

Dankzij uw online ‘dagboek’ kan u notities nemen tijdens uw medicamenteuze behandeling, een geheugensteuntje voor uw volgende bezoek bij de huisarts. U kan ook bijwerkingen noteren en deze info delen met uw zorgverleners.

Op MijnGezondheid.be beslist u met welke zorgverleners u deze informatie deelt.
Zo versterkt u de samenwerking en is de continuïteit van uw zorg verzekerd in het ziekenhuis, in een revalidatiecentrum of bij u thuis.

Meld u aan en probeer het uit!
Een goede manier om uw gezondheid in uw eigen handen te nemen.​​

Contacten

Farmaceutisch beleid

E-mail: secr-farbel@riziv-inami.fgov.be