print

Maatregelen opgelegd aan zorgverleners voor inbreuken op de wet over de geneeskundige verzorging en uitkeringen

Als u zich als zorgverlener niet houdt aan de regelgeving van de verzekering voor gezondheidszorg en uitkeringen (GVU-verzekering) dan begaat u een inbreuk waarvoor u maatregelen kunt opgelegd krijgen door de bevoegde instanties.
U vindt hier alle reeds genomen beslissingen (rechtspraak).

Op deze pagina:

Welke zijn de inbreuken?

 • niet-uitgevoerde prestaties aanrekenen
 • niet-conforme prestaties aanrekenen
 • prestaties die noch curatief, noch preventief zijn aanrekenen
 • overbodige of onnodig dure verstrekkingen uitvoeren
 • overbodige of onnodig dure geneesmiddelen of technische onderzoeken voorschrijven
 • zich niet houden aan de voorwaarden om bepaalde geneesmiddelen voor te schrijven
 • niet-conforme documenten (laten) opstellen of (laten) afleveren
 • iemand ertoe aanzetten overbodige of onnodig dure verstrekkingen voor te schrijven of uit te voeren.

Meer informatie over de inbreuken vindt u in de brochure “DGEC – opdrachten en procedures”.

Wie doet de vaststellingen van de inbreuken?

De Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle (DGEC) is de dienst die de controles uitvoert. De vaststellingen worden gedaan door de het inspecterend personeel. Dat bestaat uit::

 • artsen-inspecteurs
 • apothekers-controleurs
 • verpleegkundigen-controleurs.

Wie doet uitspraak over de vaststellingen?

  De organen van de DGEC nemen de beslissingen:

 • het Comité van de DGEC
 • de Leidend ambtenaar (LA)
 • administratieve rechtscolleges voor de zorgverleners die inbreuken hebben begaan: 
 • de Kamers van eerste aanleg (KEA) en de Kamers van beroep (KvB)

Welke maatregelen zijn mogelijk?

De volgende maatregelen zijn mogelijk:

 • de terugbetaling van de prestaties die ten onrechte aan de GVU-verzekering waren aangerekend.
  Wanneer het bedrag van de betwiste verstrekkingen kleiner is dan of gelijk aan 3.000 EUR en de zorgverlener het volledige bedrag terugbetaalt binnen twee maanden na kennisgeving van het proces-verbaal van vaststelling, eindigt de procedure

en/of

 • een administratieve geldboete (afhankelijk van de inbreuk) van:
  • 5 à 200% van het betwiste bedrag
  •  of 50 tot 250.000 EUR.

Een dossier kan ook afgesloten worden:

 • zonder gevolg
 • met een waarschuwing.

Meer informatie over de maatregelen vindt u in de brochure “DGEC – opdrachten en procedures”.

Welke beslissingen werden reeds genomen?

De definitieve beslissingen worden gepubliceerd:

 • zonder namen te vermelden
 • gerangschikt per jaar (datum van de uitspraak)
 • in omgekeerde chronologische volgorde

U vindt erin:

 • de taal van de procedure
 • het orgaan dat de beslissing heeft genomen
  • Comité
  • LA = Leidend ambtenaar
  • KEA = Kamer van eerste aanleg
  • KvB = Kamer van beroep
 • de bekwaming van de zorgverlener (bijvoorbeeld: arts, tandarts, …)

Overzicht per jaar:

Er zijn veel beslissingen per jaar. Per zorgverlener (arts, tandarts, ziekenhuis, enz) vindt u op hun algemene pagina een link naar de beslissingen die hen betreffen.

 

Contacten

Griffie DGEC

E-mail: griffie.dgc@riziv-inami.fgov.be