print

Uw contactadres aan ons meedelen

Goede communicatie is erg belangrijk! Deel ons dus zeker uw contactadres mee en ook eventuele wijzigingen daaraan. Doe dat bij voorkeur via de webtoepassing ProGezondheid.

Op deze pagina:


Waarom uw contactadres meedelen?

Als wij uw contactadres kennen, dan kunnen wij u de briefwisseling sturen die voor u bestemd is.

Wij maken uw contactadres over aan de verzekeringsinstellingen, zodat ook zij u op dit adres kunnen contacteren.

Als dit contactadres ook uw werkadres is, publiceren wij het in onze zoekmotor “Een zorgverlener zoeken” en kunnen de verzekeringsinstellingen eveneens tot publicatie overgaan (enkel van toepassing indien u over een RIZIV-nummer beschikt).

Deze gegevens worden verwerkt door het RIZIV, Galileelaan 5/01, 1210 Brussel en zijn nodig om de haar bij wet toegekende opdrachten uit te voeren. De zorgverleners kunnen ze consulteren en wijzigen. In uitvoering van art. 218, § 2 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 , stellen het RIZIV en de verzekeringsinstellingen de lijst van zorgverleners die beschikken over een RIZIV-nummer, ter beschikking van het publiek. Deze lijst bevat de voornamen, namen, RIZIV-nummers, werkadres(sen) en toetreding tot de akkoorden en overeenkomsten. Bij gebrek aan werkadres, gaan we ervan uit dat het dit identiek is aan het contactadres.

Hoe uw contactadres meedelen?

U kunt (wijzigingen aan) uw contactadres op 2 manieren meedelen:

  1. Bij voorkeur via de webtoepassing ProGezondheid, module “Contactgegevens”.

  2. Als u de webtoepassing niet kunt gebruiken, contacteer ons dan schriftelijk:

 

Contacten

Technische problemen

​Contacteer dan onze helpdesk:

E-mail: helpdesk@riziv-inami.fgov.be
Telefoon: +32(0)2 739 74 74 - van 7u30 tot 12u en van 13u30 tot 16u30.
Als u naar het callcenter van de Helpdesk belt, dan zult u een taal moeten kiezen (1=FR, 2=NL). Als alle correspondenten in de gekozen taal bezet zijn, dan mag u ook in de andere taal verdergaan.

Problemen om verbinding te maken met eHealth (eID of token)

​Neem contact op met de helpdesk van eHealth:

e-mail: support@ehealth.fgov.be
telefoon: +32 (0)2 788 51 55, van 7u tot 20u (van maandag tot vrijdag).

Meedelen of wijzigen van uw contactadres

​E-mail:

(tand)artsen:
artsen-tandartsen@riziv-inami.fgov.be
kinesitherapeuten:
kinenl@riziv-inami.fgov.be
verpleegkundigen, vroedvrouwen, zorgkundigen, verzorgingspersoneel:
nursenl@riziv-inami.fgov.be
apothekers, bandagisten, opticiens, orthopedisten en verstrekkers van implantaten:
dossierpharma@riziv-inami.fgov.be
audiciens:
audinl@riziv-inami.fgov.be
orthoptisten:
orthoptistnl@riziv-inami.fgov.be
logopedisten:
logonl@riziv-inami.fgov.be
diëtisten:
dietnl@riziv-inami.fgov.be
podologen:
podonl@riziv-inami.fgov.be
ergotherapeuten:
ergonl@riziv-inami.fgov.be

Telefoon:

gelieve uw RIZIV-nummer klaar te houden als u ons opbelt op +32(0)2 739 74 79 (callcenter)
Maandag en donderdag: van 13u tot 16u
Dinsdag, woensdag en vrijdag: van 9u tot 12u

Brief:

Dienst voor geneeskundige verzorging, RIZIV
Directie KLAVVIDT-IDZ (+ vermelding van uw beroepsgroep)
Galileelaan 5/01
1210 BRUSSEL