print

Info over de geneesmiddelen van uw patiënt consulteren via ProGezondheid

Vandaag kunnen artsen, tandartsen, vroedvrouwen en verpleegkundigen als individuele zorgverleners en dus niet via een instelling via de dienst “VIDIS” in ProGezondheid de informatie over de geneeskundige behandeling van hun patiënten bekijken.

Het gaat over het medicatieschema van de patiënten in Vlaanderen. Later zullen er meer functionaliteiten beschikbaar zijn zoals dagboeknotities en een overzicht van openstaande voorschriften.

We bieden deze functie aan in ProGezondheid omdat nog niet alle softwarepakketten voor zorgverleners vandaag in staat zijn om de bestaande informatie te consulteren over de geneesmiddelen die hun patiënt neemt. Nochtans is dat van belang om een optimale zorg te kunnen verlenen aan uw patiënt.

Op deze pagina:


Welke gegevens kan u consulteren ?

Vandaag gaat het enkel om het medicatieschema en de dagboeknotities van uw patiënten, als arts, tandarts, verpleegkundige of vroedvrouw. Meer bepaald kan u het gedeeld medicatieschema en de dagboeknotities consulteren van patiënten die hun verblijfsadres of hun domicilie in Vlaanderen hebben, en voor wie deze gegevens aanwezig is in de regionale kluis “Vitalink”. Op deze pagina verduidelijken we een aantal definities en verantwoordelijkheden met betrekking tot het medicatieschema.

Later dit jaar wordt het mogelijk om het medicatieschema en dagboeknotities te raadplegen van Belgen voor wie het gedeeld medicatieschema aanwezig is in de andere regionale kluizen van Réseau Santé Wallon of van het Brussels Gezondheidsnetwerk.

Tot slot zal u tegen eind 2023 via VIDIS ook de openstaande voorschriften kunnen consulteren. U zal dan alle voorschriften kunnen consulteren, inclusief de voorschriften die aangemaakt werden door andere voorschrijvers.

Waarom deze gegevens consulteren ?

VIDIS maakt het mogelijk om gegevens over het geneesmiddelengebruik van uw patiënt te consulteren  als arts, tandarts, vroedvrouw of verpleegkundige zonder commercieel pakket en enkel als individuele zorgverlener (niet vanuit een instelling zoals een ziekenhuis). Net zoals  PARIS toelaat aan voorschrijvers die niet over een commercieel pakket beschikken om elektronische voorschriften aan te maken.

In het kader van de continue zorg voor uw patiënt is het van belang dat u als zorgverlener beschikt over deze informatie. Dit laat u toe om de kwaliteit van de zorg voor uw patiënt te garanderen.

Bovendien laat het zicht op deze informatie u toe als zorgverlener om eventuele ontbrekende of foutieve gegevens te signaleren of te corrigeren in de authentieke bron.

U krijgt via de service “VIDIS” dezelfde informatie te zien die uw patiënt kan raadplegen als hij/zij via Mijngezondheid.be de link mijn medicatieschema aanklikt. Dit stelt u in staat om:

  • Eventueel uw patiënt te vertellen of te tonen hoe hij/zij deze informatie zelf kan consulteren, en
  • Uitleg te geven aan de patiënt over de informatie die hij/zij te zien krijgt via Mijngezondheid.be

Wie kan deze gegevens bekijken?

Met respect tot de in eHealth bepaalde toegangsmatrix, kunnen artsen, tandartsen, vroedvrouwen en verpleegkundigen het medicatieschema consulteren.

Opgelet: enkel zorgverleners die niet in een instelling werken (vb. ziekenhuis) kunnen momenteel medicatieschema’s raadplegen.

Later dit jaar wordt de service “VIDIS” ook toegankelijk gemaakt voor apothekers en ziekenhuisapothekers.

Welke voorwaarden gelden er? U moet:

  • aan de voorwaarden voldoen om via ProGezondheid in te loggen (een RIZIV nummer hebben)
  • een actief visum hebben (er gebeurt hiervoor een consultatie van de databank Cobhra)
  • een therapeutische relatie hebben met de patiënt waarvoor u de gegevens opvraagt, en dat deze patiënt zijn geïnformeerde toestemming heeft gegeven voor het delen van zijn gezondheidsgegevens.

Op deze manier voldoen we aan alle GDPR en eHealth regels.

VIDIS slaat geen enkel gegeven van de patiënt op : alle gegevens worden uit de authentieke bron opgehaald en aan u als zorgverlener getoond. Na de sessie verdwijnt alle opgeroepen informatie, en bij een nieuwe consultatie zal u de procedure moeten herhalen.

Hoe werkt de tegel in ProGezondheid?

Als u op de tegel VIDIS klikt, zal u een tussenscherm krijgen waarin u het rijksregisternummer van uw patiënt kan inbrengen. Dat kan:

  • hetzij door dit nummer manueel in te typen,
  • hetzij door via een e-reader de gegevens te slepen naar het invulveld.

Eenmaal u bevestigd hebt dat het Rijksregisternummer correct is, worden de gegevens van deze patiënt getoond, dit op voorwaarde dat u een therapeutische link hebt met deze patiënt.

Opmerking over webbrowsers:

VIDIS werkt in zo goed als alle browsers, behalve in Internet Explorer.

Contacten

Projectteam VIDIS

E-mail: vidis@riziv-inami.fgov.be

Technische problemen

​Contacteer dan onze helpdesk:

E-mail: helpdesk@riziv-inami.fgov.be
Telefoon: +32(0)2 739 74 74 - van 7u30 tot 12u en van 13u30 tot 16u30.
Als u naar het callcenter van de Helpdesk belt, dan zult u een taal moeten kiezen (1=FR, 2=NL). Als alle correspondenten in de gekozen taal bezet zijn, dan mag u ook in de andere taal verdergaan.