print

Publiciteit door zorgverleners

U kan als zorgverlener publiciteit maken. U moet zich dan wel houden aan de wetgeving op het vlak van gezondheidszorg en het Wetboek van economisch recht. Respecteer ook de deontologische en ethische principes van uw beroep.

Op deze pagina:


Waar moet u rekening mee houden als u publiciteit wilt maken?

De praktijkinformatie waarover u wil communiceren:

  • moet waarheidsgetrouw, objectief, relevant en verifieerbaar zijn en moet wetenschappelijk onderbouwd zijn
  • mag niet aanzetten tot overbodige onderzoeken of behandelingen
  • mag niet bedoeld zijn om patiënten te ronselen
  • vermeldt de bijzondere beroepstitel(s) waarover u beschikt.

U kunt daarnaast ook informeren over bepaalde bijkomende opleidingen waarvoor geen bijzondere beroepstitel bestaat.

In welke gevallen is publiciteit verboden?

Het is verboden publiciteit te maken in 2 gevallen:

  1. als de reclame vermeldt dat geneeskundige verstrekkingen gratis zijn
  2. als de reclame verwijst naar de tegemoetkoming van de ziekteverzekering in de kostprijs van verstrekkingen

Opmerking:
Er bestaan ook andere beperkingen gericht op misleidende reclame en vergelijkende reclame die een concurrent denigreert zonder objectief bewijs. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Federale Overheidsdienst Economie.

Regels van deontologische codes

De deontologische codes kunnen ook regels voor publiciteit opleggen (grootte van het naambord, vermelding van de naam in lokale bladen of op websites, enz.), zoals de Code van geneeskundige plichtenleer van de Orde der artsen, de ethische en deontologische code van de logopedisten en de Gedragsregels voor de kinesitherapeut van de Nationale raad voor de kinesitherapie (FOD Volksgezondheid).

Contact

U kan ons contacteren via ons Service Center Gezondheid: het centrale en gemeenschappelijke contactpunt voor het RIZIV, de FOD Volksgezondheid en het FAGG:

  • per telefoon op +32(0)2 524 97 97 van maandag tot vrijdag van 8 tot 13 uur
  • via het contactformulier.