print

Honoraria, prijzen en vergoedingen - Weergave van de wijzigingen

Op deze pagina:


De tariefwijzigingen worden weergegeven met kleuren

De tariefwijzigingen worden weergegeven met kleuren (de kleuren geven de aanpassingen weer ten opzichte van de vorige versie van de tarieven):   

  • groen voor nieuwe elementen
  • blauw voor aangepaste elementen
  • rood voor geschrapte elementen
  • geel voor een corrigendum
 

Als een wijziging betrekking heeft op de hele tabel, dan is de rand gekleurd..
  
Nieuwe
 tabel
 
Gewijzigde tabel
 
Opgeheven
tabel
 
Corrigendum
tabel
 
 
 
 
 
 
 
 

Als enkel een regel gewijzigd is, dan is de achtergrond gekleurd.

Nieuwe
regel
 
Gewijzigde regel
 
Opgeheven
regel
 
Corrigendum
regel
 
Ligne 1
Ligne 2
Ligne 3
 
Ligne 1
Ligne 2
Ligne 3
 
 
Ligne 1
Ligne 2
Ligne 3
 
 
Ligne 1
Ligne 2
Ligne 3
 
 

Contacten

Actuariaat geneeskundige verzorging

E-mail: actua@riziv-inami.fgov.be