print

Tegemoetkoming in de prijs van externe borstprothesen

Wil u een externe borstprothes(n) dragen? Onder bepaalde voorwaarden komen wij via uw ziekenfonds tegemoet in de prijs.

Op deze pagina:

Wanneer is er tegemoetkoming voor externe borstprothese(n)?

We komen tegemoet in de prijs van een ‘externe borstprothese(n)’. Er is enkel een tegemoetkoming voorzien bij:

  • een gedeeltelijke of totale mammectomie (= chirurgische verwijdering van een enkele borst of beide borsten) 
  • of in geval van unilaterale agenesie (= achterblijven van de ontwikkeling van 1 borst t.o.v. de andere borst).

Wat zijn de voorwaarden voor tegemoetkoming?

We komen pas tegemoet als de volgende voorwaarden vervuld zijn:

  • U heeft een voorschrift van een arts.
  • U neemt contact op met een erkende bandagist en koopt de borstprothese(n) bij deze erkende bandagist.

De borstprothese(n) staat op onze lijst van vergoedbare producten.

Gebruik de CT MedDev zoekmodule om deze lijst te bekijken. 
Selecteer in het gedeelte "limitatieve lijst" "uitwendige borstprothesen" en klik vervolgens op "zoeken" + "opslaan als pdf". U ontvangt dan de volledige lijst met uitwendige borstprothesen die vanaf deze datum geldig zijn.

Welke stappen zijn er voor de tegemoetkoming?

  • U raadpleegt een arts.
  • Uw arts maakt een medisch voorschrift op.
  • U neemt contact op met een erkende bandagist, die u de volledige informatie geeft over de verschillende soorten toerusting en borstprothesen. De bandagist zal u ook bijstaan bij het maken van de juiste materiaalkeuze.
    Belangrijk is dat de borstprothese(n) voorkomt op onze lijst van vergoedbare producten. Tenzij u een borstprothese(n) op maat nodig heeft.

De erkende bandagist levert uw externe borstprothese(n) af en maakt een getuigschrift van aflevering (=bijlage 13) op.

Hoe vaak is er recht op tegemoetkoming?

Er zijn verschillende types van materiaal dat wordt aangepast aan de patiënt (toerusting) die op elkaar moeten opvolgen. Onder deze verschillende types heb je nog verschillende soorten borstprothesen.

Indicatie

Verschillende types van toerusting

Gedeeltelijke of totale mammectomie

Tot 6 weken na ingreep

Vanaf week 7

1 jaar na datum aflevering voorlopige toerusting

Postoperatieve toerusting

Voorlopige toerusting

Definitieve toerusting
= hernieuwbaar na 2 jaar

Unilaterale agenesie

Onmiddellijk een voorlopige toerusting

1 jaar na datum aflevering voorlopige toerusting

Definitieve toerusting
= hernieuwbaar na 2 jaar

Hoeveel bedraagt de tegemoetkoming?

Er zijn verschillende verstrekkingen afhankelijk van het type van toerusting en het soort van borstprothese(n). De tegemoetkoming verschilt als u de borstprothese(n) aankoopt bij een geconventioneerde verstrekker of een niet-geconventioneerde verstrekker. Uw ziekenfonds of uw verstrekker kunnen u hierover alle informatie geven.

Contacten

Reglementering bandagisten

Heeft u inhoudelijke vragen over de overeenkomst of over de nomenclatuur, contacteer dan onze medewerkers van de medische directie:

E-mail: meddev@riziv-inami.fgov.be
Tel: +32(0)2/739.70.99 (call center)
Maandag en donderdag: van 13 tot 16 u.
Dinsdag en vrijdag: van 9 tot 12 u.
Briefwisseling:
RIZIV
Dienst voor geneeskundige verzorging
Overeenkomstencommissie Bandagisten
Galileelaan 5/01
1210 Brussel