print

Terugbetaling van stomamateriaal

Heb u stoma?  U kan dankzij een virtuele portefeuille (een vooraf bepaald budget) stomamateriaal bestellen via uw (apotheker-)bandagist.

Hierbij passen we de derdebetalersregeling toe. Zo hoeft u zelf niets te betalen, zolang de producten die u bestelt op onze lijsten staan en u binnen uw budget blijft.

Via uw stomakaftje communiceren uw zorgverleners met elkaar, om ervoor te zorgen dat u altijd de best aangepaste zorg en advies krijgt.

Op deze pagina:

​Wie heeft recht op de virtuele portefeuille?

Het ziekenfonds opent voor u een virtuele portefeuille (het budget om stomamateriaal te bestellen) wanneer deze 4 voorwaarden zijn vervuld:

 • U hebt een stoma en/of fistel van het spijsverterings- en/of urinestelsel: stoma van de dikke darm (colostoma), dunne darm (ileostoma), urinestelsel (uro- of cystostoma), of een andere locatie (vb. en maagstoma).
 • U kreeg een specifiek medisch voorschrift voor stomamateriaal van uw arts.
 • U bent in contact met een erkende bandagist (of apotheker-bandagist).
 • Het materiaal dat u bestelt via uw bandagist staat op onze lijst van vergoedbare producten

Wat is de virtuele portefeuille?

De portefeuille is het budget waarmee u specifiek materiaal kan verkrijgen. Uw bandagist bestelt dit materiaal voor u en levert het persoonlijk af.

Uw arts bepaalt op welk budget u recht, met het oog op uw specifieke situatie en noden. Het budget kan dus verschillen tussen patiënten. Zo staat de portefeuille zo dicht mogelijk bij uw realiteit. Daarnaast kan onder bepaalde voorwaarden uw portefeuille worden aangepast.

Uw portefeuille is telkens 3 maanden geldig, en wordt aan het begin van elk trimester opnieuw aangevuld. Uiteraard hoeft u dit bedrag niet op te maken. U kan het overgebleven bedrag niet overgedragen naar een volgende periode.

Op hoeveel budget hebt u recht?

Deinhoud van uw portefeuille  hangt af van uw persoonlijke situatie.hangt af van uw persoonlijke situatie.
 
Het budget kan worden aangepast met een nieuw specifiek doktersvoorschrift wanneer

 • U een concaaf of convex systeem nodig heeft.
 • Er zich een uitzonderlijke toestand voordoet (vb. een abnormale toename van uitscheiding)
 • U irrigatie nodig heeft. De eerste 6 maanden gebeuren via manuele irrigatie, waarna een irrigatiepomp kan worden aangevraagd.

We werken in twee fases

 • een leerfase: de eerste drie maanden vanaf de 1ste aflevering thuis (ambulant) na elke operatieve ingreep aan een stoma en/of fistel. In deze periode is het budget iets hoger. Zo krijgt u tijd om te wennen aan het verzorgen van uw stoma en aan het gebruik van je materiaal.
 • een opvolgfase: de stabiele periode vanaf de 4de maand.

Wat is het stomakaftje?

Patiënten krijgen in het nieuwe systeem een stomakaftje in hun bezit. Dit is een communicatiemiddel tussen de betrokken zorgverleners. Het stomakaftje wordt in de eerste plaats ingevuld door de bandagist, bij elk contact, en bevat:

 • kopieën van uw voorschriften
 • uw getuigschriften van aflevering van het stomamateriaal,
 • notities van de contactmomenten die u hebt met uw (apotheker)-bandagist.

Uiteraard kunnen de andere zorgverleners er ook notities in maken (over aspecten van de behandeling, het materiaal, etc.), om de informatie-uitwisseling te verbeteren. Het stomakaftje zorgt er zo voor dat uw situatie altijd correct opgevolgd wordt en het verzekert een aangepaste zorg.

Een stoma: wat nu? 

Hebt u sinds kort een nieuwe stoma? Bent een operatie aan een bestaande stoma ondergaan? Stapt u over van het “oude” systeem naar het “nieuwe”? Om stomamateriaal te krijgen, doorloopt u de volgende stappen:

 1. U raadpleegt uw arts(-specialist), die u een specifiek medisch voorschrift voor stomamateriaal geeft.
 2. U contacteert een erkende bandagist (te vinden via de toepassing “een zorgverlener zoeken”  op onze website, of via uw ziekenfonds). Die geeft u alle informatie over stomamateriaal, uw budget, en geeft u uw stomakaftje.
 3. U bestelt het materiaal bij uw bandagist, die het dan persoonlijk ook aflevert aan u. Hierbij maakt deze een getuigschrift van aflevering in tweevoud: een voor het ziekenfonds, en een voor uw stomakaftje.
  • Uw bandagist stuurt binnen 40 dagen na de eerste aflevering uw  voorschrift en het eerste getuigschrift van aflevering door naar de adviserende arts van het ziekenfonds.
  • U moet u geen zorgen maken over de betaling. Uw bandagist rekent de betaling rechtstreeks af met het ziekenfonds via de derdebetalersregeling, zolang het bestelde materiaal op onze lijsten van vergoedbare producten staat. 
  • U ontvangt materiaal voor maximum 3 maanden. U heeft niet elke 3 maanden een voorschrift nodig.

Als u in het ziekenhuis verblijft en geen eigen stomamateriaal (mee) heeft, kan het ziekenhuis een forfaitaire tegemoetkoming per verpleegdag aanrekenen aan het ziekenfonds.

Contacten

Reglementering bandagisten

Heeft u inhoudelijke vragen over de overeenkomst of over de nomenclatuur, contacteer dan onze medewerkers van de medische directie:

E-mail: meddev@riziv-inami.fgov.be
Tel: +32(0)2/739.70.99 (call center)
Maandag en donderdag: van 13 tot 16 u.
Dinsdag en vrijdag: van 9 tot 12 u.
Briefwisseling:
RIZIV
Dienst voor geneeskundige verzorging
Overeenkomstencommissie Bandagisten
Galileelaan 5/01
1210 Brussel